GEÇİCİ KABUL NEDİR?

İş dünyası içerisinde yapılacak iş için karşılıklı sözleşmeler söz konusudur. Sözleşme maddeleri ve sözleşmenin tüm içeriği iki tarafı da korumak ve çıkarlarına uygun bir şekilde işin doğru yapılmasını sağlamak adına yazılmaktadır. Sözleşme kapsamında tüm işlemler ve işin genel hatları taahhüt alına alınır. Geçici kabul de bu işlemler arasında yer almaktadır. Peki, geçici kabul nedir? Sözleşme ile taahhüt altına alınmış olan yapılacak tüm işin sözleşmesi, sözleşmeye ek olan maddeler, detay çalışmaları, teknik işlemleri, fiyat tarifeleri, projeler, yapılan ve yapılacak olan analizler, fen ve sanat işlemlerine uygun olup olmadığına dair yapılan denetleme işlemine de geçici kabul denilmektedir. Geçici kabul için farklı birçok durum söz konusudur. “Geçici kabul nedir?” denildiğinde sadece tanım yapılması doğru değildir ve detayları da bildirilmesi önemlidir.
Geçici kabul işlemi için heyet kurulmaktadır. Bu heyet denetleme işleminden sorumlu kişiler olarak tüm projeyi her aşamasında, her durumunu kontrol etmesi gereken kişilerdir. Heyet sayısı geçici kabul işlemi için tekli sayılar halinde olmak zorundadır. En az 3 kişi ile kurulan geçici heyet içerisinde herhangi bir durumda karar verilmesi gerektiğinde oy çoğunluğu sağlanabilmesi için heyet tek sayılı olarak oluşturulur. Heyeti kurmak ile görevli olan kurum amiri, geçici kabul heyeti için firma bünyesinde bulunan kişilerden seçebileceği gibi firma dışı kişilerden de seçim yapabilmektedir.
“Geçici kabul nedir?” sorusuna karşılık genel dikkat edilmesi gereken konular ile birlikte tanım yapılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken konular bu durum için büyük önem arz etmektedir. Heyetin tüm kurallara uyması ve bu kurallar dışında bir şey görmeleri halinde işlem için onaylamama yapması gerekmektedir. Geçici kabul nedir? Ve geçici kabul işlemi için gerekenler nedir? Soruları bu durumda büyük önem arz etmektedir.

Geçici Kabul İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. İş alanında yüklenici firma adı verilen firma bulunmaktadır. Yüklenici firma tarafından kabul dilekçesi verilmesi halinde iş çalışmaları bitmiş sayılmaktadır.
2. Yüklenici firma tarafından verilen kabul dilekçesiyle işin %5 ya da daha az oranda kabule hazır olduğu belirtilmektedir. Dilekçenin verildiği idare tarafından cezalı çalışan günler tespit edilmesiyle gerekli incelemeler yapılmakta ve günlük gecikme dilekçe tarihi itibari ile durdurulmaktadır.
3. “Geçici kabul nedir?” sorusuna karşılık olarak verilmiş olan kabul dilekçesinde işin %5 ya da daha az oranda hazır olduğuna dair inceleme yapılır. Bu incelemelerde belirtilen durumlar;
a. İhaleye esas olarak tüm imalat işlemlerinde eksik yapılmamış olması ve işin toplam masraflarının ihale bedelinin toplamının %5’inden az olması gerekmektedir.
b. İş geçici kabul için yalnızca %5 ya da daha az oranda kabul görmektedir. Bu duruma uymayan iş için denetleme ya da inceleme işlemi yapılması söz konusu değildir.
c. İş kapsamında “geçici kabul nedir?” sorusuna uygun olmayacak şekilde yapılan eksik ya da yapılmamış tüm işlerin toplam bedeli %5 oranından fazla ise kabul dilekçesi reddedilmektedir.
d. Kabul talebi reddedilmesi halinde günlük gecikme cezası yeniden gündeme gelerek devam ettirilecektir.
e. İş kapsamında genel olarak “geçici kabul nedir?” sorusuna uygun halde yapılan eksik ya da yapılmamış işler %5 oranından az ise kabul heyeti tarafından talep kabul edilir ve işlem durumu dilekçe tarihi itibari ile başlar.

4. Kabul dilekçesi kapsamında yalnızca belirtilen oranlarda işlem yapılması söz konusudur. Ancak “geçici kabul nedir?” sorusunun içerisinde belirtilen ekstra durumlar söz konudur. Bu durumlar;
a. Kurulmuş olan kabul heyeti tarafından yapılmış olan incelemeler sonucunda keşif bedelinin %5 oranından fazla eksik durumu bulunmuş olması ya da keşif bedelinin %5 oranından daha az eksik bulunmuş olması can ve mal güvenliği durumu nedeniyle kabul talebi reddedilmektedir. Aynı zamanda yükleniciye bu durum yazılı olarak tebliğ edilmektedir.
b. Kabul heyeti kapsamında “geçici kabul nedir?” sorusunu karşılayan işlemlerin bulunmaması halinde günlük gecikme cezaları söz konusu olacak ve devam ettirilecektir.
c. İşin %5 oranından eksik halde kabul edilmesi ile işin hazır olduğu belirtilmiş olsa da ara hak ediş ödemelerinde dair herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
d. İş kapsamında geriye kalmış olan ödemelerin tamamı kabul işlemlerinin tümü ikmal edilecektir.