Etkin Piyasalar Gayrimenkul Piyasaları
Mal ve hizmetler homojen olduğu için kolaylıkla ikame edilebilir. Birbirine yakın iki parsel arsanın özellikleri bile tam olarak birbiriyle aynı değildir.
Mal ve hizmetlerin nitelikleri birbirlerine çok benzer olduğu için fiyatlar nispeten düşük ve istikrarlıdır. Fiyatlar düşük değildir. Çoğu işlemde ipotekli kredi(mortgage) kullanıldığından, finansal imkanlar fiyatı etkiler. Satın alma gücünü işsizlik oranı, ücret seviyesi ve demografik özellikler de etkilemektedir.
Çok sayıda piyasa katılımcısının olması rekabetin çok yoğun olduğu serbest bir piyasa yaratır ve piyasa katılımcılarının hiçbirisi fiyatı doğrudan etkileyebilecek güce sahip değildir. Devletin ve yerel yönetimlerin gayrimenkul sahipliği ve alım satımında bir çok kısıtlaması vardır. Kredi imkanlarının kolaylaştırılması veya zorlaştırılması piyasayı doğrudan etkilemektedir.
Arz ve talep denge sevyesine yakındır. Piyasa rekabetin etkisiyle kısa sürede denge seviyesine döner. Arz ve talep dengelenmeye çalışılır fakat denge noktasına çok seyrek olarak ulaşılır. Belirli bir amaç için kullanılabilecek gayrimenkulun arzı piyasa talebi ile hemen karşılanmaz. Yeni arz ortaya çıkarken talep değişebilir.
Alıcı ve satıcılar piyasa koşulları, diğer piyasa katılanlarının davranışı, geçmiş piyasa hareketleri, ürün kalitesi ve ürünün ikame edilebilidliği hakkında tam bilgiye sahiptirler. Piyasa katılanlar her zaman piyasa hakkında tam bilgiye sahip değildir ve çok azı piyasa hakkında tecrübeye sahiptir.
Piyasa ile ilgili bilgilere kolayca ulaşılabilir. Bilgiye kolaylıkla ulaşılamıyordu, ta ki insaathesabi.com çıkana kadar.
Alıcı ve satıcılar organize olmuş piyasa mekanizması sayesinde bir araya gelirler. Satıcılar talebe cevap verebilmek için piyasaya kolaylıkla girebilirler. Alıcı ve satıcılar organize ve kolay bir şekilde bir araya gelemezler.
Mallar bir yerden diğer bir yere kolaylıkla taşınabilir. Gayrimenkul taşınmaz bir valıktır. Bir yerde ortaya çıkan talep, diğer bir yerdeki arz ile karşılanamaz.
Dışsal ekonomik faktörler fiyatı az da olsa etkileyebilir. Dışsal ekonomik faktörlerin fiyat üzerine çok önemli bir etkisi vardır.