Fore Kazık Nedir?

Keşif çalışmaları yapının yapılacağı alnın kontrolü ve toprak yapısının belirlenmesi için yapılmaktadır. Bazı toprak yapıları sıkıntılı süreçler ortaya çıkartacağı için zemin çeşitlerinden hangisinin kullanılacağı belirlenmesi gerekmektedir. Bazı zemin sistemleri de sağlam olamayan bir durum içermektedir. Bu noktada foze kazık kullanılmaktadır. Fore kazık nedir denilirse de sağlam olmayan zeminler kapsamında kullanılmakta olan bir kazık sistemidir. Genel olarak yapı yüklerini eşit ve dengeli bir şekilde taşımayı sağlamaktadır. Bu nedenle yapılar daha dayanıklı ve yaşam alanında daha uygun bir şekilde inşa edilmektedir. Bu kapsamda sağlam olmayan zeminler için çeşitli bilgilerle birlikte forze kazık nedir bilinmesi gerekmektedir.
Yapım Aşaması
Her sistemin ayrı bir üretim ve imalat aşaması bulunmaktadır. Fore kazık nedir sorusuna bakıldığında kazık sistemlerinde yer alan ve sağlam zeminlerde kendini gösteren bir kazık sistemidir. Yapım aşamasında da tamamen, yapı malzemelerine uygun bir şekilde işlem gerçekleştirilmektedir. Yapı malzemelerinden biri olan forze kazık yapım aşamasına bakıldığında;
• Zemin için istenilen kot yüksekliğine kadar belirlenmiş ve istenilen çap boyutunda açılma işlemi yapılır.
• Demir donatıları bulunan kuyuya indirilir.
• Beton dökme işlemi için ortamı hazırlamak amacıyla tiremie borusu alana indirilir.
• Beton tiremie borusu kullanılarak bölgeye dökülür.
• Tiremie borusu beton döküldükten sonra çekilir ve betonun alana yayılarak kuruması beklenir.
Yapım aşamasında kullanılan tüm bu uygulamalar forze kazıklar için yapılmaktadır.
Uygulama İşlemleri
Proje yapısında çeşitli değişiklikler söz konusu olabilir. Bu nedenle her şeyin en baştan belirlenmesi ve zeminin kontrol işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Fore kazık nedir ve nasıl uygulanır denildiğinde de ilk olarak proje yapısına bakılmaktadır. Uygulama aşamaları:
• Proje yapısına bakılarak, projeye uygun bir şekilde seçilmiş donatı yapıları, ağır iş makineleri ile kuyuya indirilir.
• Donatı yerleştirilmesinin ardından tiremie boruları alana ard arda olacak şekilde yerleştirilir ve tirimie borularından en üstte kalan kısım için beton dökümü yapılacak olması nedeniyle yardımcı huni takılır.
• Beton dökülerek, fore kazık uygulaması yapılır ve tirimie borusu geri çekilir.