Türk Medeni Kanunu’na uygun bir evliliğin sonuçlarından biri de, eşlerin birbirlerine karşı belirli yükümlülüklere tabi olmasıdır. Bu yükümlülüklerden biri de, eşlerin arasında mal varlığı paylaşımı yapmak ve herhangi bir ayrılık ya da boşanma halinin meydana gelmesi durumunda da söz konusu paylaşımı gerçekleştirmektir. Boşanmada ev paylaşımı da çiftlerin merak ettiği ve yine Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen önemli bir konudur. Boşanma sonucu mal paylaşımı ev paylaşımı gibi sorunlar ortaya çıkar. Burada gidilen yol malların rızalar alınarak paylaşımı yapılması veya dava sonucu paylaşım yapılmasıdır.

İçindekiler

  1. Boşanmada Ev Paylaşımı Nasıl Olur?
  2. Mal Paylaşımı Ne Zaman Yapılır?

1.Boşanmada Ev Paylaşımı Nasıl Olur?

Türkiye’de 2002 yılına kadar kullanılan Medeni Kanun’a göre mal ayrılığı rejimi uygulanmaktaydı. Buna göre, tapuda ismi kayıtlı olan taraf ayrılık durumunda taşınmazın da sahibi oluyordu. 2002 yılında yürürlüğe giren Yeni Medeni Kanununda ise edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edildi. Eşler, ayrıca özel bir mal rejimi seçip yetkili kuruma bildirmedikçe, evlilikleri süresince edinmiş oldukları tüm mallar üzerinde “ortak ve eşit” derecede hak sahibi oldular. Tarafların evlilik öncesi aldıkları kişisel mallar ise yine kendilerine ait olacaktır. Yine de eşlerin edinilmiş mal rejimine uyma zorunluluğu yoktur. Evlenmeden önce eşler noterde yapılacak bir anlaşma ile mal ayrılığı rejimini uygulatarak mal varlıklarını koruyabilirler.

Kişisel ve edinilmiş mallar nelerdir?

Kişisel Mallar

  • Evlilik öncesi satın alınan mallar
  • Manevi tazminat davası sonucu alınacaklar
  • Miras yolu ile şahsa kalan mallar

Edinilmiş Mallar

  • Tarafların yaptığı iş karşılığı aldığı aylık, haftalık ücret
  • Emeklilik ikramiyesi
  • Çalışma gücü kaybıyla elde edilen tazminatlar
  • Kişisel mallardan elde edilen gelirler (örneğin evlilik öncesi aldığınız gayrimenkulden elde edilen kiralar gibi)

Taraflar mal varlığı konusunda eşit hakka sahip oldukları için evin kime kaldığı net olarak belirtilememektedir. Boşanmaya karar veren yargıç, bu konuda kanun tarafından takdir yetkisiyle donatılmış olup, boşanmak isteyen kadın ve erkeğin kişisel durumlarını göz önüne alarak adil bir tercih yapar. Eşlerden biri, evin tek başına sahibi haline getirilir; öteki eşe ise, evin sahibi kılınan eş tarafından belirli bir miktar para ödemesi yapılması kararlaştırılır.

boşanınca ev kime kalır

2.Mal Paylaşımı Ne Zaman Yapılır?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

medeni kanun mal paylaşımı