İnşaat Hesabı

Evliyken Alınan Ev Boşanınca Kime Kalır?

Evliyken Alınan Ev Boşanınca Kime Kalır?

Bilindiği gibi, Türk Medeni Kanunu’na uygun bir evliliğin sonuçlarından biri de, eşlerin birbirlerine karşı belirli yükümlülüklere tabi olmasıdır. Bu yükümlülüklerden ilki, eşlerin malvarlığı değerlerini de paylaşmak ve herhangi bir ayrılık ya da boşanma halinin meydana gelmesi durumunda da söz konusu paylaşımı gerçekleştirmektir.
Eşler, birlikte yaşadıkları süre boyunca birbirlerine bakmakla ve maddi-manevi anlamda yardımcı olmakla yükümlenirler. Buna uygun olmayan evlilikler, sıklıkla “aile birliğinin temelinden sarsılması” sebebine dayanılarak boşanmayla sonuçlanmaktadır. Burada, boşanma durumunda evliyken edinilen malların nasıl bölüşüleceği sorusu devreye girmektedir.
Eşler, evlilikleri süresince gerek şahsi kullanımları için ve gerekse de ortak kullanımları için pek çok mal edinirler. Bu malların hangisinin kime ait olduğu, evlilik süresince pek önemsenmez. Ancak, boşanma durumunda malların ayrıştırılması önemli bir sorun teşkil eder. Bu konuda belirtmemiz gereken ilk husus şudur ki, eşler AYRICA BİR MAL REJİMİ SEÇİP YETKİLİ KURUMA BİLDİRMEDİKÇE, yasal ve olağan mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma rejimi”ne tabi olurlar. Yani; eşler, evlilikleri süresince edinmiş oldukları tüm mallar üzerinde “ORTAK ve EŞİT” derecede hak sahibidirler. Buna, evlilik sırasında edinilmiş ev ya da öteki taşınmazlar da dahildir. Yani, eşler, evlilik sırasında edinmiş oldukları ev üzerinde de eşit hakka sahiptirler. O halde, boşanma durumunda ev kime ait hale gelecektir? Bu soruya kesin ve net bir cevap vermek mümkün değildir. Zira, boşanmaya karar veren yargıç, bu konuda kanun tarafından takdir yetkisiyle donatılmış olup, boşanmak isteyen kadın ve erkeğin kişisel durumlarını göz önüne alarak adil bir tercih yapar. Eşlerden biri, evin tek başına sahibi haline getirilir; öteki eşe ise, evin sahibi kılınan eş tarafından belirli bir miktar para ödemesi yapılması kararlaştırılır.
Örneğin, Kemal ve Leyla çiftine ait evin (her ne kadar evliyken tapuda yalnız kadının ya da erkeğin adı yazılı olsa da, o ev “aile konutu” sayılır ve eşlerin eşit hakkı varlığını sürdürür), çiftin boşanması durumunda hakim kararıyla Leyla’ya bırakılması durumunda, Leyla’nın buna karşılık Kemal’e evin değerinin yarısının ödemesine karar verilebilir. Bu durum, boşanma kararını verecek hakimin kararına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple, net bir cevap vermek ve ön kabullerde bulunmak mümkün değildir.

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by