Su, her ne kadar yaşam için vazgeçilmez olsa da; ev yapılarına ve duvarlara zarar vermektedir. Bu nedenle yapılardan suyun uzaklaştırılması gereklidir. Doğal ya da yapay yollarla evlere zarar veren suyun uzaklaştırılması için yapılan çalışmaya drenaj adı verilmektedir. Drenaj yaptırımı sonrasında evlerinizde ya da herhangi bir yapıda suya ait bir zarara rastlanmamaktadır. Bu nedenle drenaj yapımı önemlidir. Drenaj ile birlikte yapının sağlamlığı ve uzun süre dayanması sağlanabilmektedir.

Yapıların zemininde, yol inşaatlarının zemininde suyun yer alması her açıdan sorun beraberinde getirmektedir. Özellikle kış aylarında bu su don olayları ile birlikte zemin içinde sıkışıp donarak, hacim değiştirir. Hacim değişimi sonucunda yol üstünde ve altında yapıya zarar verir. Bu zararlar hafife alınabilecek zararlar değildir. Aksine oldukça büyük zararlardır ve alt yapıda bu zararlar sonucu büyük tehlikeler olabilir.

Drenaj Çeşitlerini Tanıyalım

Drenaj alanında da iki çeşit bulunmaktadır. Bu çeşitler ilgili alanlara yapılmakta ve orada su nedeniyle doğacak olan zararları önlemek amacıyla yapılır. Bu bölgelerdeki hasarı ve suyu engellemek amacıyla yapılan bu drenajlar, size daha sağlıklı bir hayat sunmakla birlikte aynı zamanda yapılarınıza da koruma sağlayacaktır. İç drenaj ve dış drenaj olarak ayrılan bu drenaj çeşitlerinde uygun olanı seçerek yaptırabilirsiniz.

İç Drenaj Nedir? Nasıl Yapılır?

İç drenaj genellikle dış drenajı yaptırma imkanının olmadığı durumlarda yapılan drenaj çeşididir. Bodrum katlarında uygulanan bu drenaj çeşidinde, genel yapı itibariyle bina merkezinin yerine bodrum katı döşemelerinin en az 2 metre derinlikte ve ortalama 50×50 santimetrelik boyutta kuyu yapılır. Kuyunun yapımı sonrasında ise harç kullanılmadan moloz ve taş duvar olarak örülür. Üzerine sac veya beton bir kapak kullanılarak kapatılır.

Yapım konusunda iç drenaj için ilk olarak yapılan kuyunun üzerine, otomatik çalışan su motoru yerleştirilir. Suyun döküleceği yere bir ucu bağlanan ve diğer ucu da su motoruyla bağlantılı olacak şekilde kuyuya indirilen bir su borusu takılır. Boru kuyuya indirilirken de dikkat edilmesi gereklidir. Su borusu kuyu tabanına tam değdirilmemeli, 15-20 santimetrelik bir boşluk bırakılarak uç kısmına da süzgeç takılmalıdır. Bu sayede zeminden sızan su, bodrum katının taban seviyesi üzerinden 40-50 santimetre kadar yükseldiği sırada su pompası çalışarak su dışarı atılır.

Dış Drenaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Dış drenajın iç drenajdan farkı, bina çevresine yapılıyor olmasıdır. Binanın temel duvarları arasına 50-100 santimetre dışarı yapılan 30-50 santimetre derinlikte bir kanal açılır. Açılan kanalın tabanına 20 santimetre çapında olan bir beton ya da kil künkler belirli aralıklarla yerleştirilir. Kanal içerisine künk yüksekliğinin yarısında olacak şekilde kil dolgu soldurulur. Yüzeye yakın kısımlar ise kum ile doldurulur.

Yapılan drenaj kanalında köşe yaptığı bölgelerden, en az 50-50 santimetre olacak şekilde, kanal tabanından ise 15-20 santimetre aşağı bölgeden başlayarak bahçe seviyesine kadar yükselmekte olan taş veya beton bacalar yapılır. En düşük seviye de olan künk kanalizasyon gibi yerlere bağlanarak su binadan uzaklaştırılır.