DEPREM YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Deprem doğal afetler arasında en çok korkulan ve en çok zarar veren doğal afettir. Bina yapıları temelden itibaren tamamen depreme karşı dayanıklı bir şekilde yapılmaktadır. Bu sayede binaların deprem sırasında en az hasarı alması beklenmektedir. “Deprem yönetmeliği nedir?” sorusu da burada devreye girer. Deprem yönetmeliği, yapıların depreme dayanıklı bir şekilde yapılmasını sağlayan kurallar çerçevesidir. Bu sayede yapıların başlangıçtan sonuna kadar deprem yönetmeliğine uyması sağlanır. Bu işlem için denetlemeler yapılmaktadır. “Deprem yönetmeliği nedir? Ne gibi faydaları var?” gibi sorular oldukça fazladır. Ancak bina yapımı ya da herhangi bir yapı için deprem yönetmeliği büyük bir önem içermektedir.
Türkiye içerisinde birçok fay hattı yer alır. Bu nedenle bu bölgelere bina ya da herhangi bir yapı yapımı söz konusu değildir. Bu alanlarda yapılacak olan yapıların kanuna ve kurallara aykırı oluğu bilinmektedir. Fay hatları dışında Türkiye deprem haritası çıkarılmıştır. Bu alanlarda yapılaşma yapılmaktadır. Ancak bu yapılaşmanın belirli kuralları vardır. Deprem yönetmeliği nedir denildiğinde ise deprem kapsamında tehlikeli olarak belirtilen alanlara yapılacak olan bina ya da yapıların, depreme karşı dayanıklı olması için yapılan hesaplama işlemleri, yapım aşamaları, yapım kuralları, bina ve yapıların önem derecesi ve yerel zemin koşulları gibi tüm etmenler dikkate alınarak bir hesaplama yapılmaktadır. Bu duruma deprem yönetmeliği denilmektedir. Yönetmelik kapsamında çeşitliği doğal nedenler ve çeşitli etmenlerden kaynaklı olarak değişiklik gözlemlenebilir.

“Deprem yönetmeliği nedir?” sorusuna genel bir cevap verilmesi dışında değişim nedenleri de belirtilmelidir. Genel deprem yönetmeliğinin değişim nedenleri, gelişen yapı ve bilgi teknolojilerine paralel bir şekilde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yönetmelikte değişiklik söz konusu olacaktır. Aynı zamanda mevcut halde yer alan yapı stoklarının önemli bir kısmı dayanıksız bir malzemeden oluşmuş ise yönetmelik bu yapıların sağlamlaştırılması amacıyla deprem yönetmeliğinde değişiklik yapabilir. Kentsel dönüşüm nedeniyle yapıların güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak adına değerlendirme ve güçlendirme çalışmaları için deprem yönetmeliği kapsamında değişiklik yapılması söz konusudur. Deprem yönetmeliği kişilerin hayatlarını ön planda tutarak sağlam yapılaşmayı hedefler.