DEPREM İZOLATÖR SİSTEMLERİ

Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle deprem anlamında risk taşıyan bir konumda yer alıyor. Bu nedenle yapılaşmalar da deprem riski düşünülerek yapılaşmanın sağlanması gerekiyor. Ancak önceki dönemlere bakıldığında ülkemiz de çarpık ve bilinçsiz yapılaşmanın birçok örneğini görmekteyiz. Bu yapılaşmanın önüne geçmek içi başlatılan kentsel dönüşüm ve deprem yönetmeliği de oldukça etkili bir durumda. Ancak; deprem riski konusunda kullanılan deprem izolatörleri bu nokta da en büyük etkiyi sağlamaktadır.

Yapılaşmalarda yeni kullanılmaya başlanılan deprem izolatörler sistemleri, yapıların yıkılmasını önlüyor. Aynı zamanda yapının yapılma amacına göre de faaliyetlerine devam etmesini sağlıyor. Bu nedenle deprem izolatör sistemleri, güven açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sistemlerin güvenilirliğine en büyük kanıt olarak Japonya’yı gösterebiliriz. Bu sistemler Japonya’ da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Deprem izolatör sistemleri, diğer bir adıyla sismik yalıtım, yapının depreme karşı dayanıklılığını artırarak, binaya gelecek olan zararı en aza indirmeyi hedefler. Çalışma prensibi olarak, yapıya gelen sismik enerjiyi binanın periyodunu uzatarak azaltma dayanağına dayanmaktadır. Tam anlamıyla binayı depreme karşı dayanıklı hale getirmek yerine binaya gelen deprem yükünün azaltılmasını sağlamaktadır.

Sismik yalıtılmış binalarda, binanın deprem anında oluşacak olan yatay yüke göre 5-6 kez daha düşük bir şekilde olmak üzere bir yükü taşıyabilmesine dayanır. Şiddetli depremler esnasında ise depreme karşı koyarak yıkılmaması amaçlanır. Aynı zamanda deprem anında önem taşıyan iletişim, sağlık, savunma gibi alanlarda çalışma devamlılığı sağlar.

Binalarda mimari ve taşıyıcı elemanlar bulunur. Bu elemanlar yapıların servis ömürleri boyunca çeşitli depremlere maruz kalırlar. Yapıların bahsedilen servis ömürleri sırasında da beklenilen en şiddetli bir deprem yaşantısı durumu da vardır. Bu noktada depreme karşı dayanıklı, deprem izolatör sistemi bulunan bir bina da belirli davranışlar beklenir. Bu davranışlar:

1. İlk olarak yapının servis ömrü süresinde fazla sayıda olması beklenilen hafif şiddette ki depremler anında, taşıyıcı olmayan ve taşıyıcı elemanlar da ve yapının içerisinde bulunan eşyalarda herhangi bir hasar oluşmamasıdır.
2. Yapının sahip olduğu ömrü içerisinde birden fazla olacak olan şiddetli depremler anında, mimari elemanlar ve az miktarda da olsa taşıyıcı elemanlarda hasar oluşabilir.
3. Yapının ömrü boyunca olabilecek en şiddetli depremde herhangi bir can kaybı olmaması, yani diğer bir tanımla taşıyıcı elemanlarda ileri düzey kaydında bir hasar oluşabilir ancak yapıda yıkılma olmamalıdır.

Deprem İzolatör Sisteminin Avantajları
 Yüksek düzeyde can güvenliği
 Aynı oranda minimum düzeyde bakım gerekliliği
 Araştırma ve geliştirmeye ait projelerin korunması
 Yapıda bulunan mimari ve taşıyıcı elemanlarda minimum hasar
Şiddetli deprem sonrasında hemen kullanım olanağı
 Köprü ve viyadükler de hasar görmeksizin kullanımına devam edilmesi
 Ulaşım yapılarında devam eden süreklilik
 Yapı içerisinde yer alan eşya ve cihazların korunması