Konut alım satımlarında değer artışı kazancı vergisi diye bir şey var.
Değer artışı kazancından doğan gelir vergisi, gayrimenkul alım satımını yatırım enstrümanı olarak kullanan kişilere uygulanması amaçlanmış gelir vergisidir. Bir kişinin aldığı evin alış değeriyle satış değeri arasında farklılık varsa bu fark kazanç olarak kabul edilir ve gelir vergisine tabi tutulur. Ödenecek miktar hesaplanırken evin alış bedeli, alış ve satış işlemi arasında gerçekleşen enflasyon oranıyla çarpılır ve bu enflasyon etkisinden arındırılmış alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden vergi alınır.

Örneğin: 2009 Ocak’ta 100.000 TL’ye alınan ev 2012 Eylül’de 250.000 TL’den satılıyor olsun. Öncelikle 100.000 TL arada geçen sürede gerçekleşen enflasyonla çarpılır. 100.000 TL için bu rakam 128.993 TL olur. Sonra gerçekleşen satış fiyatıyla bu rakamın farkı gelir vergisine tabi olan net kazanç olarak alınır. 250.000 TL’den 128.993 TL çıkarılırsa matrahımız 121.007 TL olur. Bu kazancın miktarına göre aşağıda belirtilen dilimlerde ve oranlarda vergi alınır.
10.700 TL’ye kadar: % 15
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, daha fazlası için: % 20
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, daha fazlası için: % 27
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL, daha fazlası için: % 35
Üstteki hesap uygulandığında bu durumda ödenecek vergi yaklaşık 35.200 TL oluyor.