İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ? Ücretsiz Dene
05 Eyl

Daire Satış Sözleşmesi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

Daire Satış Sözleşmesi Nedir?

Türk hukukunda geçerli olan ilke, sözleşme serbestisi ilkesidir. Yani, bir hukuki ilişkinin tarafları, aralarında akdedecekleri sözleşmeyi diledikleri gibi kurabilirler. İster yazılı, ister sözlü, ister noterde… Fakat kanun koyucu, tarafların haklı menfaatlerini korumak ve tarafların önemli işlerde yeniden ve yavaşça düşünebilmelerini sağlamak için, bazı hukuki işlemlerin yapılmasını şekil şartına bağlamıştır. Bir sözleşmenin şekil şartına bağlı kılınması ifadesinden anlaşılması gereken, kanunun öngördüğü şekilde yapılmadıkça hukuki anlamda geçerlilik taşımayan sözleşmelerdir. Yani, kanun o sözleşmenin nasıl yapılacağı konusunda taraflara bir özgürlük tanımamıştır.
Hukukumuzdaki birçok sözleşme şekil esasına bağlı kılınmamış olsa da, bazı sözleşmeler yukarıda bahsettiğimiz gibi şekil esasına bağlı tutulmuştur. Bunlardan en önemlilerinden biri, kefalet sözleşmesidir. Bir kefalet sözleşmesinin geçerlilik arz edebilmesi için, kefilin ve eşinin sözleşmenin altına el yazısı ile imzalarının bulunması ve kefalet edilecek miktar ile kefalet tarihinin el ile yazılmış olması gerekmektedir. Kefalet sözleşmesi gibi, şekil esasına bağlı tutulmuş bir diğer sözleşme türü de, taşınmaz satış sözleşmesidir.
Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Bağlı Olduğu Şekil Esası
Yazımızın başlığını oluşturan “daire satış sözleşmesi” hukuki bir jargonla ifade edildiğinde, “taşınmaz satış sözleşmesi” adını almaktadır. Zira, günlük yaşantıda “daire” olarak ifade ettiğimiz, hukukta bir “taşınmaz” olarak kabul edilir. Taşınmaz da kendi içerisinde türlere ayrılan bir kavram olup, bunlar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 704. Maddesinde sayılmıştır:
1– Arazi
2- Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölüm
3- Bağımsız ve Sürekli Haklar (Ör.: 30 yılı aşkın süreli bir üst hakkı.)
Yazımıza konu oluşturan “DAİRE” ifadesi, yukarıda saydığımız taşınmaz türlerinden “BAĞIMSIZ BÖLÜM” türü içerisinde değerlendirilir. Bağımsız bölüm bir taşınmaz olduğuna göre, taşınmazların satışı da şekil esasına bağlı tutulduğuna göre, dairelerin satışları da şekil esasına tabi demektir.
Belirtelim ki, taşınmaz malların satışlarına ilişkin sözleşmeler ve işlemler, tapu sicil müdürlüğünde tapu memuru tarafından yapılmadıkça, yani tapu kütüğüne bu işlemler kaydedilmedikçe geçerlilik arz etmez. Bir ayni hakkın kazanımı, ancak tapu kütüğüne usulüne uygun tescil ile mümkündür. Peki, ayni hak nedir? Ayni hak, hukuki anlamda “eşya” kabul edilen her türlü nesne üzerinde sağlanan, doğrudan doğruya hakimiyet demektir. Eşya ise, ekonomik bir değer ifade eden her türlü nesneyi kapsayan, geniş çaplı bir hukuki terimdir.
Önemle ifade edelim ki bir dairenin ya da daire gibi “taşınmaz” sayılan bir başka malvarlığı değerinin, şekil esasına uyulmayarak satılması haline HARİCİ SATIŞ denir. Harici satışlar hiçbir şekilde geçerlilik doğurmamakla birlikte, tarafların harici satış nedeniyle birbirlerine verdiği para veya başka tür kazandırmalar varsa, bunlar işletilecek faiziyle birlikte GERİ VERİLİR.

Aşağıda, bir TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ örneği verilmiştir.

Ev Çatısında Dikka… 05/09/2019 Ev Çatısında Dikkat Edilecek Unsurlar Firkete Nedir? Firkete Nedir? 06/09/2019