Borç karşılığı teminat verilen taşınmaza ipotek denilir.
Hisseli mülkiyette hisseler bağımsız olarak ipotek edilebilir.
Taşınmazlara, gemiye ve uçağa tesis edilebilen rehindir.
Ev alırken yeterli nakit parası olmayan kişiler bankadan kredi kullanır. Banka da kredi kullanılan ev üzerinde ipotek kuruyor. Borcun tamamı ödendiğinde ipotek kaldırılıyor. Borcunu ödemediği durumda alacaklı olan taraf ( çoğunlukla banka ), ipotek konulan gayrimenkulü satarak, alacağı tahsil etme hakkına sahiptir. Resmi senet olarak gösterilen ipotek akdi, Tapu Sicil Müdürlüğü’nce resmen düzenlenir. İpotek, tapu kaydına da işlenir. Yani ipotek tescil edilir.
İpotek illa ki kredi borcundan dolayı verilmez. Üçüncü şahıslar tarafından da verilir.
Bankalar genelde kullanılan kredi miktarının, 2 katı ipotek koyarlar. Yani 100.000 TL kredi kullandıysan banka 200.000 TL kredi koyar. Parayı ödemezsen evini satar ve senden 200.000 TL alır.