Çiroz Nedir?

Boyuna düşey donatıların etriye ile yerleştirilmemesi durumlarda kullanılır. Tıpkı etriyelerde olduğu gibi uçları 135 derece kıvrılmış çelik donatı çubuklarının karşılıklı düşey donatıyı tutması işine yarar.
Çirozların şaşırtmalı olarak uygulanmasına önem verilmelidir.
Çirozlar betonarme yapıda;
• Beton dökümü sırasında veya dökümden sonra, kolon donatılarının birbirine kenetlenmesini sağlar,
• Depremlerde yatay kuvvetlere karşı koyar,
• Kolon donatılarını sabit tutarak pas payının mesafesini korur,
• Etriye serbest açıklığını azaltır.
• Düşey donatı burkulmasını engeller,
• Bağlı olduğu doğrultudaki kesme kuvvetini karşılar,

Çirozların imalatında dikkat edilmesi gereken hususlar;
• Çiroz ucu, deprem etkisi altında betondan sıyrılmaması için uç kısımları 135 derece bükülmelidir.
• Beton dökülürken pompanın basınç etkisiyle çirozların kaymasının önlenmesi için çirozlar mutlaka çelik bağ teli ile bağlanmalıdır.
• Donatıyı mutlaka dıştan kavramalıdır.
• Deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriye çap ve aralığı ile aynı olmalıdır.