Çimento Tipleri

CEM1: Portland Çimentoları: Portland çimentosu klinkerinin bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen hidrolik bağlayıcılardır.
CEM2:Puzolanik madde ve portland çimentosu klinkerinin bir miktar alçı taşı ile öğütülmesi sonucu elde edilen hidrolik bağlayıcılardır.
Yüksek Fırın Cürufu: Demir-çelik üretiminde kullanılan fırınlarda oluşan ve uygun şekilde aktifleştirildiğinde hidrolik özellikler gösteren ve kütlece an az 2/3 oranında camsı cüruf içeren suni bir puzolandır.
Uçucu Kül: Kömür yakılan fırınlardan atılan baca gazından, toz partiküllerinin çöktürülmesiyle elde edilen suni bir puzolanik maddedir. Yani; termik santralde kömürün yanmasıyla ortaya çıkar. Fiyatı, çimentonun yaklaşık olarak yarısıdır.
Silis Dumanı katkısı: Yüksek miktarda amorf silisyum dioksit ihtiva eden çok ince küresel partiküllerden oluşan suni bir puzolanik maddedir.
Tonu 3000-4000 TL civarındadır.
1silis dumanı 0,1 mikron gelir
1çimento tanesi 20-30 mikron gelir
1mm 1000 mikron
CEM3: Yüksek Fırın Cüruflu Çimento: Yüksek fırın cürufu %36-%95 arasında belirtilen oranlarda cürufun ve portland çimentosu klinkerinin,priz düzenleyici olarak kalsiyum sülfat katılarak öğütülmesi sonucunda elde edilen hidrolik bir bağlayıcıdır.
CEM4: Puzolanik çimento: Birden fazla mineral katkı kullanılarak hazırlanan çimentodur.
CEM5: Kompoze çimento: Çeşitli oranlarda portland çimentosu klinkeri ve katkı maddelerin, priz düzenleyici olarak da kalsiyum sülfatın katılarak öğütülmesi sonucunda elde edilen hidrolik bağlayıcılardır.

Çimento formülü:

Çimentonun işaretlendirmesi ( Çimento torbalarında hep yazan ama bir türlü anlamadığımız şey)

Mineral içerme derecesi:
A: Çimentonun en az katkı içeren tipi
B: Çimentonun A tipinden daha fazla katkı içeren tipi
C: Çimentonun B tipinden daha fazla katkı içeren tipi

Alt Sınıf:
N: Erken dayanımı normal ( Kışın kullanmak mantıklı)
R: Erken dayanımı yüksek( Yazın kullanmak mantıklı)