CBS Nedir?

Dünyamızın fiziki ve beşeri verilerini; toplayan, depolayan, sorgulayan, analiz eden ve görüntüleyen bir sistem mekanizmalarıdır.
“Nerede?”, “Ne/Kim var?”,” durumu Nasıl?”, “Niçin?” bu durumda gibi soruları coğrafi ve sözel verilerin birlikte tutulmasını ile cevaplamamızı sağlayan bir sistemdir.
En bilinen örneği telefonlarda konum paylaşma gibi özelliklere sahip uygulamaların arka planında CBS vardır.
Geographical Information System (GIS) olarak da bilinmektedir.
Veriler dijital ortamda görsellere ve grafiklere dönüştürülebilmektedir. Bu görsellere veri katmanları örnek verilebilir. Oluşturulan bu verilerin bölgenin problemlerini çözmek ve gelişmesinde rol almak gibi görevleri vardır.
Birçok farklı alandaki veriler aynı görsel ya da grafik üzerinde toplanacağı için veri analizi kolaylaşacak ve bu veriler arasındaki bağlantılar hakkında fikir sahibi olunacaktır.

CBS’ nin Bileşenleri

I. Donanım: Kısaca bilgisayar ve ekipmanlarıdır.
II. Yazılım: Bilgisayar da kullanılacak paket programlardır. (Örneğin NetCad)
III. Metot veya Yöntem: Verilerin birleştirilip kullanma biçimidir.
IV. Kullanıcı: CBS’nin en önemli unsurudur yani insanın ta kendisidir.
V. Veri: CBS’nin ham maddesini oluşturmaktadır. İşlem gören kısım burasıdır. Veri doğru, güncel, tam ve gerçeğe en yakın olmalıdır.

 

CBS’ nin Faydaları

• Bilgi akışını hızlandırarak zaman kayıpları önlenir.

• İş verimliliği yüksektir.

• Analizleri doğruya yakın olduğu için etkilidir.

• Güncellemeler kolaydır.

• İş gücü gereksinimi azdır.

CBS’ nin Kullanım Alanları

CBS hayatımızın tüm aşamalarında kendine yer bulmaktadır. Bunlardan birkaçı olarak aşağıdakiler sıralanabilir:

I. Eğitim: Okul ihtiyacının nerede, kaç derslikli olması gerektiği gibi sorulara cevapların bulunması.

II. Sağlık: Bir hastalığın hangi bölgede daha çok yıkıcı etki yaptığının tespiti ve bu hastalığa bağışıklığın aranması.

III. İnşaat: Bir bölgenin su toplama kapasitesine ve geçmiş yıllardaki yağış miktarlarına göre tasarlanacak barajın ömrünün tespit edilmesi.

IV. Tarım: Bir yörenin toprak özelliklerinin tespit edilip en verimli ürün ekiminin sağlanması.

V. Devlet: Devlet planlamalarına genel anlamda yön vermesi.

VI. Savunma: Ülkenin sınırlarında gelebilecek tehditlerin unsurlarının belirlenmesi ve bunlara karşı önlemlerin alınması.

VII. Bankacılık: Bir bankanın daha çok müşterisine erişebilecek noktada ATM kurulmasını araştırması.

VIII. Sigortacılık: Bir sigorta kurumunun bir bölgedeki afet risklerini göz önüne alarak ödenek miktarının belirlenmesi.

IX. Ulaşım: Belli iki bölge arasındaki toplu taşıma araçlarının sayısının ve saatlerinin belirlenmesi.

gibi alanlarda CBS aktif olarak kullanılmaktadır. Bu gibi örneklerin çoğaltılması mümkündür. CBS hizmetlerinin olmaması durumunda yukarıda saydığımız bir kısım örneklere kabaca çözümler bulunarak modern olmayan pahalı çözümler getirilecektir.