Boşanırken Mallar Nasıl Paylaşılır?

Türk aile hukukunda, yasa ve usule uygun olarak kurulmuş evlilikler, beraberinde belirli birtakım sonuçları da doğurmaktadır. Bu sonuçlardan biri de, eşlerin birbirlerine mirasçı olabilmeleri ya da boşanma durumunda birlikte edindikleri malları paylaşabilme hakkına sahip olabilmeleridir. Hemen belirtmeliyiz ki, bu konuda kadın ve erkek eşlerin birbirlerinden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Boşanma ya da mirasçılık durumunda, gerek kadın eş ve gerekse de erkek eşin durumu birbirinin tamamen aynısıdır.
Eşler, kural olarak, evliyken birlikte edindikleri TÜM MALVARLIĞI DEĞERLERİ ÜZERİNDE eşit ve ortak hakka sahiptir. Bu şu anlama gelir: Eşler, edinilen mal her kim tarafından edinilmiş olursa olsun, o mal üzerinde eşit hakka sahiptir. Burada şu hususun altını çizmemiz gerekir: Evlilik sırasında edinilen malların tapusu üzerinde hangi eşin adı yazarsa yazsın, bu o malın ORTAK VE EŞİT HAKKA TÂBİ mal olmasını değiştirmez. Hatta, o malın edinilmesinde eşlerden birinin daha çok emeğinin geçmesi de bir değişiklik yaratmaz. Evliyken edinilen mallar, her halükarda İKİ EŞE BİRDEN, YARI YARIYA AİTTİR. Bu durum, boşanırken malların paylaşılması aşamasında adına denkleştirme ve bölüştürme dediğimiz bir süreç yaratır. Şöyle ki, eşler, BÖLÜNEBİLECEK MALLARI (para gibi) yarı yarıya bölüşürler. Fakat, bölünmesi mümkün olmayan mallar nasıl paylaşılacaktır? Örneğin, evlilik sırasında eşlerden herhangi biri tarafından edinilmiş bir konut nasıl paylaşılacaktır? Bu durumda, konutun tapusu hakimin takdiriyle eşlerden birine ait hale getirilir, öteki eşe ise, tapuyu edinen eş tarafından hakimin belirleyeceği bir miktar para ödenir. Bu şekilde bir usul ile tüm mallar bölüştürülür. Arsaların ve buna benzer gayrımenkullerin bölüşülmesi ise, eğer arsanın fiziksel olarak bölünme (ifraz) olanağı varsa tapuda arsa yarı yarıya bölüşülür. Bölüşme olasılığı yoksa yukarıda izah ettiğimiz usul uygulanarak paylaşım yapılır. Eşlerden biri tapuyu alır, öteki ise bunun karşılığında belirli bir miktar para ödemesi yapar.
Belirtelim ki, eşler evlendikleri sırada bir sözleşme akdederek, mal rejiminin yukarıda anlatılandan farklı şekilde olmasını da kararlaştırabilirler. Bu anlamda, en sık tercih edilen mal rejimi, mal ayrılığı rejimidir. Yani eşler, evlenirlerken eşlerin mallarının birbirinden ayrı olacağı ve ortak mal ilkesinin geçerli olmayacağını da kararlaştırabilirler. Ancak bu usul, eşlere güven vermediği için sık tercih edilmez; daha çok eşler, herhangi bir mal rejimi tercih etmeksizin evlenirler. Bunun sonucu da, yukarıdaki paragrafta anlatılan usule bağlı olarak mal paylaşımı yapılmasıdır.