Bitüm Nedir?

Yapı bileşenleri içerisinde birçok farklı maksatla kullanılabilen bitüm; sızdırmazlık özelliği ile bilhassa nem bariyeri olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Membran özelliğine sahip bu ürün, zift ile eşleşen bir yapıya sahiptir. Isıtılarak kullanılır ve kolay form kazandırılabildiği için hemen her alanda kullanımı mümkündür. “Bitüm Nedir?” dediğimizde; petrol bazılı bir yarı akışkan olduğunu söylemek mümkündür. Materyal belli ısılara kadar oldukça dirençli olup, geçirgenlik katsayısı oldukça düşüktür.
Bitüm Kullanım alanları

İnşaat sektörünün vazgeçilmez malzemelerinden biri olan bitüm, ham petrolün çökme işlemi sonucu veya özel prosesler ile ayrıştırıldan sonra dipte kalan kısmına verilen isimdir. Rengi oldukça koyu olan bu hidrokarbon bileşiği, yapılan işlemlere göre oldukça katı bir fazda olabildiği gibi yarı akışkan veya sıvı halde de bulunabilmektedir.
İnşaat ve yapı sektöründeki birçok uygulama karşımıza çıkan bitüm malzemesini özellikle yol yapım çalışmalarında görmek mümkündür. Bunun yanında, ısıl direnç katsayısının yüksek olması ve yapıştırıcılık özelliği bulunması sonucu; çatı kaplama işlemleri, bodrum kattaki zemin yalıtımları ve çeşitli boya uygulamalarında bitümü görmek mümkündür. Yapıların temel yalıtımında bu bitüm kullanımı bir sektör standardıdır. Aynı zamanda çatıların yalıtımında da yaygın şekilde kullanılır. Su geçirgenliğini sıfıra kadar indirebilir ve oldukça uzun ömürlüdür.

 

 

 

Bitüm Özellikleri
Bitüm uygulamaları veya bitümün işlenmesi ve depolanması proseslerinin dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Öncelikle, işlenmemiş ham petrolden elde edilen bitümün uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, yapılacak işlemin özelliğine bağlı olarak ısıtma işlemi gerçekleştirildiğinde, sıcaklık seviyelerinin de teknik olarak istenilen aralıkta olması zaruri bir durumdur. Zira bu duruma dikkat edilmezse bitüm bozulabilir veya uygulama yapılan yerde beklenen sonuçları vermeyebilir. Ancak genellikle ürün hızlı tüketilir. Bu nedenle uygun kanallardan temin edilen bitüm çoğunlukla verimli biçimde kullanılabilir.
Kullanıldığı yer ve amaca göre iyi bir bitüm malzemesinin sahip olması istenen bazı özellikler bulunmaktadır. Öncelikle özellikle yol yapım çalışmalarında kullanıldığından sürekli bir yüke maruz kaldığı için uzunca bir süre mukavim kalmalıdır. Bunun yanında işlenmesi kolay olmalı ve yeniden kullanımı mümkün olmalıdır. Yağmur ve kar sularına karşı da dayanıklı olmalı ve kolay bozulma eğilimi göstermemelidir. Petrokimya ürünlerinden bir tanesi olan bitüm oldukça kritik noktalarda kullanım alanı bulan bir malzemedir. İnşaat sektörünün hemen her uygulamasında çeşitli şekillerde kullanılır.