İnşaat Hesabı

Bir Taşınmazın Mütemmim Cüzleri

 

BİR TAŞINMAZIN MÜTEMMİM CÜZLERİ (BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI) NELERDİR?

Bir taşınır veya taşınmaz malın maliki olmak, o malın bütünleyici parçalarına da malik olmak anlamına gelir. Kural ve temel prensip budur. Yazımızda da aslında bu temel prensibin üzerinde duracağız. Fakat bundan önce, bütünleyici parça kavramının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
Bütünleyici parça, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 684. maddesinde düzenlenmiş olup, konuyla ilgili olarak bağlayıcı ve emredici bir hüküm ihdas etmiştir. Bu nedenle, öncelikle kanun hükmünü okumak gerekir:
“Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur.
Bütünleyici parça, yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır.”
Diğer bir tanımlamayla, bütünleyici parça demek, asıl eşyadan bağımsız olarak bir varlığı bulunmayan, asıl eşyadan ayrıldığı zaman ekonomik ve mali bir anlam ifade etmeyecek olan parça demektir. Örneğin: Motorlu bir vapur için, “motor” o vapurun bütünleyici parçasını oluşturur. Vapura malik olan, vapurun tüm bütünleyici parçalarına da sahip olur. Fakat, motorlu vapurun varlığı ve anlamı için asli nitelikte olmayan parçalar, o şey için bütünleyici parça sayılmaz; EKLENTİ sayılır. Eklentiler de aksi kararlaştırılana kadar asıl eşyanın mülkiyetine bağlıdır fakat taraflar bu eklentilerin mülkiyet devri durumunda devre dahil olmayacağını kararlaştırabilirler. Mesela, fabrikanın içindeki makineler, fabrikadan ayrılabilir durumdadır. Bu nedenle makineler, fabrika binası için bir bütünleyici parça arz etmez. Eklenti niteliğine sahiptir. Demektir ki fabrika binasının devrine ilişkin bir satış gerçekleştiğinde, taraflar kendi aralarındaki uzlaşmalarına göre, fabrikanın içindeki makinelerin devredilmeyeceğini ve devrin kapsamına dahil olmayacağını kararlaştırabilirler.

Yukarıda yapılan “bütünleyici parça” aydınlatmasından sonra denilebilir ki bir taşınmaz bakımından da bütünleyici parça kabul edilecek şeyler, taşınmazın malikinin mülkiyet hakkına dahil olacaktır. Taşınmazın bütünleyici parçalarının neler olduğu, kanunda belirtilmiştir:
1) Arazi üzerindeki YAPILAR (inşaatlar, apartmanlar, mağazalar vs.)
2) Arazinin üzerindeki BİTKİLER ve AĞAÇLAR
3) Arazide “yerel adete göre” bütünleyici parça olarak kabul edilmesi gereken malvarlığı değerleri (bazı ağaç türleri, yöreden yöreye “eklenti” ya da “bütünleyici parça” sayılabilir)
4) Arazinin üzerinde yetişen doğal ürünler
Önemle hatırlatalım ki taşınmazın bütünleyici parçası sayılan şeyler, taşınmazın kendine özgü mülkiyetinin dışında ayrı bir mülkiyete sahip değildir. Taşınmaza malik olan, taşınmazın üzerindeki bütünleyici parçalara da sahip olur ve taraflar arasında bunun aksinin kararlaştırılması mümkün değildir.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank