Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği İncelenmesi

Binaların uzun ömürlü olması için doğru bir su yalıtımının yapılması gerekir. 1 Haziran 2018 itibariyle, yeni yapılacak olan binaları kapsayan yeni bir su yönetmeliği yürürlüğe girdi. Geçmişteki yönetmeliklere göre oldukça kapsamlı olan bu yeni şartlara göre bina yapılırken izlenmesi gereken birkaç şart var.
Ayrıca yeni su yalıtımı yönetmeliği, gerekli şartlara uymayanlar için para cezası belirledi. 2 bin TL’den başlayan para cezası, binanın ev mi iş yeri mi olduğuna göre göre artış gösteriyor. Olası bir su baskını sonucu oluşacak hasarlar da cezanın miktarını belirleyecek. Tüm bu faktörler dikkate alındığında su yönetmeliğine uygun olarak yapılmayan binaların sakinleri 4 bin TL veya 6 bin TL değerinde cezalarla da karşı karşıya kalabilecek. Tüm bu cezalar İmar Kanunu kapsamında uygulanacak.
En genel anlamıyla binalarda su yalıtım yönetmeliği, binanın su ile temas eden yerlerin de gerekli yalıtım önlemlerini almayı içerir. Önlem alınacak bölgeler arasında toprakla temas eden yerler ve bodrum katları yer alır. Ayrıca evlerin balkonlarında da yönetmeliğin ilgili maddelerinin izlenmesi gerekir. Su yalıtım yönetmeliğinin temel amacı ise binaların ömrünü uzatmak ve oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçmek.

Su Yalıtımında İzlenmesi Gereken Genel Kurallar

Binalarda su yalıtımı yapılırken izlenmesi gereken bir dizi kural vardır. Su yalıtımı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, doğru malzeme seçimi ve kaliteli işçiliktir. Diğer yandan binanın bulunduğu bölgenin iklim koşulları da dikkate alınmalıdır. Yağmur alan bölgelerde, su yalıtımı uygulamaları daha da önem kazanır. Bunun yanı sıra bölgede yer altı suyunun varlığı da zemin su yalıtımı uygulamalarının önemini arttırır.

 

Mevcut Binalarda Su Yalıtım Tadilatı

Su yalıtım yönetmeliğinin yeni yapılacak binalarda uygulanması zorunludur. Fakat mevcut binalar da yönetmelikte yer alan maddelere uygun olarak tadilat işlemi gerçekleştirebilir. Yönetmeliğe uygun olarak yapılan tadilat işlemleri, binayı güçlendirir. Ayrıca olası bir sel ya da aşırı yağmur durumunda binada oluşabilecek hasaların en aza indirilmesine yardımcı olur.
Tadilat işlemi için su yalıtımı yönetmelikleri konusunda uzman bir inşaat şirketi veya müteahhit ile çalışma önemlidir. Tadilat işlemi öncesinde, uygun bina proje çizilir. Daha sonra çizilen bu projenin belediyenin uygun birimleri tarafından onaylanması gerekir. Su yalıtımı için yapılacak tadilat projesi, ancak belediye onayından sonra başlayabilir. Eğer tadilat projesi onaylanmazsa, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar belediyeye sunulabilir.

 

Su Yalıtımı Tasarımı Neleri İçermeli?

Su yalıtımı tasarımında ve projesinde bölgenin iklim koşullarına ek olarak kullanılacak malzemenin de uygun olarak seçilmesi gerekir. 1 Haziran 2018 itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik, konutları olduğu kadar kamu binalarını da kapsamaktadır. Hastane, okul ve belediye gibi binaların, yeni su yalıtımı yönetmeliğine göre inşa edilmesi gerekir.
Bu yönetmelik kapsamında 51,50 metreden yüksek binalar için yeni temel yalıtım şartları entegre edildi. Ayrıca yapılan 10.000 m2’den geniş alana sahipse, yine özel temel yalıtım şartları geçerli olacak. Bu gibi binalarda, zemin yalıtımı yapılırken basınçlı su senaryosu izlenir.
Yalıtım Yöntemleri ve Malzeme Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Su yalıtımı yapılırken, ilk olarak binanın temeli ele alınır. Daha sonra ise perde duvarlarda ve döşemelerde su yalıtımı esasları uygulanır. Yalıtım sürecinde uygun su yalıtım malzemeleri uygulanarak yapısal yalıtım elde edilir. Doğrudan su girişine engel olmanın yanı sıra su buharı girişinin de engellenmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise yağmur maruz kalan yan cephelerin uygun örtü türündeki malzemelerle yalıtılmasıdır.
Genellikle su yalıtımı sürecinde tek bir malzeme ve yöntem seçilir. Ama malzemelerin ve yöntemlerin uyum sağlaması durumunda birden fazla uygulama da yapılabilir. Su yalıtımı yönetmeliğine göre kullanılacak beton belirli su işleme derinliğine ve su/çimento oranına sahip olmalıdır. Su geçirgenliğini önleyecek beton kullanılmalıdır. Tüm bunlar, belirtilen standartlara uygun bir şekilde yapılır. Beton dökümü aşamasında da gerekli kurallar izlenerek su yalıtımı en üst düzeye çıkarılır. Derz yalıtımı ise sızdırmazlık malzemesinin uygulanmasıyla tamamlanır.