Bina Tamamlama Sigortası Nedir?

2014 yılından beri tüketicinin mağdur olmasını önleyen bina tamamlama sigortası sayesinde konut alırken korunmuş oluyorsunuz.
28 Mayıs 2014’te yürürlüğe giren kanun sayesinde artık her inşaat sahibi bina tamamlama sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sayede konut alacak olan kişilerin karşılaşabileceği sorunların önemli bir kısmı da ortadan kalmış oluyor.

Peki, bina tamamlama sigortası tam olarak nedir?

Konut Alımlarınızdaki Ön Ödemeler Risk Altında Değil

Daha çok maketten satış olarak bilinen ön ödemeli satış sayesinde konut alan birçok kişinin mağduriyeti söz konusu olmuştur. Henüz binanın yapımı tamamlanmadan evin fiyatının belli bir kısmını ödeyen tüketiciler, çıkan bazı aksiliklerin ya da dolandırıcılık peşinde olan kötü niyetli insanların kurbanı olmuştur.
Sigortanın kapsamı taahhüt sözünün üzerinden 12 ay geçmesi halinde hala evlerinin tapusunu alamayan kişinin ön ödemesini, ödediği taksitleri yasal faiziyle birlikte geri almasını sağlar.

 

Ya Konutunuzu Ya da Paranızı Kesinlikle Alabileceksiniz

Bina tamamlama sigortası, müteahhidin iflası ya da ekonomik bunalımları sebebiyle inşaatı bitirememesi, müteahhidin hastalanması ya da ölmesi gibi durumlarda tüketicinin mağduriyeti önler.
30 ya da üzeri daireye sahip olan inşaatların satış yapmaya başlamadan önce bina tamamlama sigortası yaptırması zorunludur. Herhangi bir ihtimal karşısında inşaat şirketi konutları teslim edemezse sigorta şirketi tüketicilere paralarını geri öder.
Tüketicilerin paralarını almalarının dışında konutlarını da alabilmelerinin bir ihtimali söz konusudur. Eğer bina tamamlama sigortası yapan şirketler parayı ödemek yerine inşaatı tamamlamaya karar verirlerse bir mühendis ile anlaşarak binayı tamamlama hakkına sahiptirler. Bu durumda ise 24 ay içinde konutları teslim etmekle zorunludurlar.
Tüketicinin yatırım ya da kullanım amaçlı almak istedikleri konutların satışı için aklınızda “Bina tamamlama sigortası zorunlu mu?” gibi bir soru varsa cevabı, kesinlikle evet. Bu zorunluluk sayesinde tüketici ya evini ya da parasını alabilmektedir.

Sürecin Her Adımı Belirli ve Denetim Altında Olacak

Sürecin kanunlar çerçevesinde zorunlu olsa da sigorta şirketleri de denetimde söz hakkına sahip bulunur. Sigorta şirketleri, bina tamamlama sigortası için başvuran inşaat şirketlerinin sicilini, mali yapısını inceleme hakları bulunur. Bu inceleme sonucunda şirketin projeyi bitirmesinde bir risk olduğuna kanaat getirirse ek taahhütler isteyebilir. Bunun haricinde, inşaat şirketinin proje dışına çıkması halinde sözleşme feshedilebilir.
Oluşturulan bina tamamlama sigortası yönetmeliğinde bulunan maddeler uyarınca sürecin işleyişindeki basamaklardan basitçe bahsetmek gerekirse;

 İnşaat şirketleri maketten konut satışına, yani ön ödemeli konut satışına başlamadan önce mutlaka bina tamamlama sigortası yaptırmak zorundadırlar.
 Yapılan sigortanın kapsamında konutların teslim edilememesi halindeki zararın karşılanması yer alır.
 Konutların teslim edilememesi riski gerçekleştiği takdirde sigorta şirketi ödenmiş olan tüm parayı yasal faizi de dahil olmak üzere tüketiciye geri öder.
 İnşaat şirketinin projeye aykırı davranması durumu ya da kamu kurumları tarafından projenin durdurulması hali sigorta kapsamına girmez.
 Sigorta primleri sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenir ve bu primler inşaat şirketi tarafından ödenir.