BIM NEDİR?

Gelişen dünya yapısı ve teknoloji mimari yapılar dâhil her bölgeyi etkisi altına almıştır. Bundan dolayı tüm projeler ve yapı çizimleri teknolojik alana taşınıp işlemlerin bu alanda devam etmesi sağlanmıştır. Teknolojinin bir getirisi olan yapı bilgi modellemesi, “BIM nedir?” sorusuna en net cevaplardan biridir. Bilgi modelleme sistemi basit bir tanım gibi gözükse de işlemleri ve getirileri oldukça fazla olan bir sistemdir. Bu nedenle “BIM nedir?” sorusu daha detaylı bir şekilde anlatılması gereken bir konudur. Peki, BIM nedir?
BIM, birbirinden farklı mimari projelerin tasarımlarında, sürdürülmesinde ve inşa aşamalarında görev üstlenmiş ortak olarak kişilerin yararlanabileceği 3 boyutlu bilgi paylaşım platformudur. Bu bilgi paylaşım platformu tüm mimari çalışmalar açısından iyi bir örnek oluşturmakla beraber, ortak paylaşım alanıyla projeleri internet ortamında kişilere sunabilirsiniz. Aynı zamanda BIM, belirli yazılım uygulamaları ile yapılır. Bu yazılım uygulamaları üzerinden proje sürecindeki bir mimari yapıyı, mühendis, mimar, müteahhit gibi proje sorumlularına güncel bir bilgi kaynağı oluşturarak, tüm detaylara hızlı bir şekilde ulaşılması sağlanmaktadır.
BIM çoğu ülkede proje aşamalarında kullanımı zorunlu bir uygulama haline gelmiştir. Gelişen teknolojinin getirilerinden olan bu platform Türkiye içerisinde de kullanım oranı hızla artan platformlardan biri haline gelmiştir. Sürekli bir güncel bilgi akışı ve değiştirilen verilere en hızlı ulaşım sağlanmasının bir yolu olan bu uygulama diğer alanlara göre daha hızlı ve güvenilirdir.

 

 

Avantajları

• Projede oluşabilecek herhangi bir hata ya da baştan yanlış hesaplanan bölgelerin önceden fark edilmesini ve henüz tasarım aşamasında olan projenin değiştirilmesini sağlamaktadır.
• Projenin tüm aşamasında birimler senkronize bir şekilde çalışmaktadır. Proje bütününü oluşturan bu durumda BIM sayesinde aksama olmamaktadır.
• Maliyet hesabı işlemlerinde oluşabilecek hata payları en aza indirilir. Bu durumda proje süresince para akışını devam ettirir.
• BIM yapısı gereği projedeki verileri saklar ve diğer projelerde kullanılmasını sağlar.
• Proje üzerinde bir karar verilecekse BIM kapsamında bu uygulama yapılır ve sonuçlanması kolay bir şekilde gerçekleşir.
• BIM devlet sözleşmelerine hatasız bir şekilde uyum sağlar.