Betonda Rötre ve Rötre Çatlağı

Betonun içindeki suyun fiziksel ya da kimyasal nedenlerle azalması sonucunda betonun hacmindeki küçülmeye büzülme denilmektedir. Bu olay rötre olarak anılmaktadır. Rötre olayı beton tazeyken de sertleşmiş durumdayken de olabilir. Rötre sonucunda beton yüzeyinde genellikle kılcal ve yüzeysel çatlaklar görülürken bazı durumlarda daha derin çatlaklar da görülebilir. Bu çatlaklara rötre çatlağı denir.
Rötre Çatlağı Çeşitleri
• Plastik büzülme: Betondaki plastiklik henüz tamamen kaybolmamışken beton yüzeyinde oluşan büzülmedir. Bu büzülmeye; betondaki suyun buharlaşması, betonda terleme olayının olması veya betondaki suyun zemin veya kalıplar tarafından emilmesi sebep olabilmektedir. Bu büzülme sonucu oluşan çatlaklar örümcek ağını andırır ve yüzeyseldir.
• Şişme (Negatif) büzülme: Çimento hamuru veya betonun uzun süre su içinde kalması sonucu gösterdiği hacim artışı sonucu oluşan çatlaklardır. Diğer büzülmelere göre betona daha az etkisi vardır ve betonun fazla suya maruz bırakılmaması ile önlenebilmektedir.
• Hidratasyon büzülmesi: Dökülen betonun su/çimento oranı 0,5’ten düşükse hidratasyon için gereken su kapiler boşluklardan temin edilir. Bunun sonucunda bir büzülme oluşur. Hidratasyon büzülmesinin miktarı ihmal edilebilecek kadar azdır.
• Karbonatlaşma büzülmesi: Çimentoda yer alan kalsiyum hidroksitin yapısındaki su açığa çıkar ve buharlaşarak kaybolur. Bünyesindeki suyu kaybeden beton bir miktar büzülür. Bunun sonucunda betonun yüzeyinde ve yüzeye yakın bölgelerinde çatlaklar oluşur. Karbonatlaşmanın hızı; betonun geçirimliliğine, havadaki CO2 ve relatif neme bağlıdır.
• Kuruma büzülmesi: Sertleşmiş betonun içindeki suyun buharlaşması sonucu oluşur. Hava sıcaklığı, rüzgâr ve havadaki nemin etkisiyle buharlaşan su betonda büzülmeye neden olur.

Betonda rötreyi ve rötre çatlaklarını önlemek için; beton yüzeyindeki suyun çok hızlı buharlaşmasını ve betondaki suyun kalıplar veya zemin tarafından emilmesini azaltacak önlemler alınmalıdır. Bunun için:
• Sıcak havalarda beton sıcaklığını düşük tutmak
• Beton suyunu minimum tutmak ve gerekirse su azaltıcı katkı kullanmak
• Rüzgâr hızını azaltacak bariyerler kullanmak
• Sıcak havalarda kalıpları ve betonun temas edeceği zemini nemlendirmek
• En önemlisi betona kürleme işlemi uygulamak gibi yöntemler kullanılmalıdır.