KOROZYON NEDİR?

Kimya hayatın her alanında kendini gösteren bir bilimdir. Fiziksel değişimler, kimyasal değişimler hayatın bir parçası olduğu gibi bu durumları günlük yaşamda her alanda görmek mümkündür. “Korozyon nedir? Kimyasal olarak nasıl bir değişiklik sağlar?” olarak bakıldığında, korozyon da bir kimyasal değişim olarak belirtilebilmektedir. Metallerin mekanik yollar dışında bozunmaya uğradıkları elektrokimyasal reaksiyona denilmektedir. Metaller korozyon sonucunda doğada yer alan eski hallerine dönmektedirler. Metaller kapsamında, demir ve çelik de genel olarak oksijen ve su ile korozyona uğramaktadırlar.

Korozyon Neleri Etkilemektedir?

Hayatın her aşamasında korozyon görülmektedir. Metalden yapılmış olan her madde her eşya korozyondan etkilenir ve ekonomik anlamda kayıplar meydana gelebilmektedir. Bu durum basit bir çivi ya da küçük bir eşya olarak görülmemesi gerekmektedir. Yer altı boruları, hava alanları, köprüler ve depolama tankları gibi alt yapı sistemleri de korozyondan etkilenen yapılardır. Ülke kapsamında büyük bir etkiye sahip olmaktadır. Bu nedenle bakım çalışmaları ve bu durumu engellemek adına çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ev içerisinde de beyaz eşya, su ısıtıcıları ve metal alaşıma sahip ev eşyaları korozyona maruz kalabilmektedirler.

Korozyon Neden Olur?

Metaller genel olarak bileşik durumunda bulunmaktadır. Bazı metaller bu durumdan istisnai olarak bileşik halinde yer almaz. Bileşik halinde yer alan metaller ya da alaşımlar ekonomik olarak her açıdan kullanılmaktadır. Bozunma ile korozyon durumuna gelen metallerin bu duruma gelmesine etki eden bazı etmenler yer almaktadır. Bu etmenler:
• Üretimi yapılacak olan üründe malzeme seçimi
• Malzemenin parça boyutu
• Coğrafi olarak yerleşim
• Isıl işlem uygulanması
• Elektrolit
• Mikrobiyolojik organizmalar
• Mekanik gerilmeler
• Korozyon Önleme
Çevresel olarak her türlü faktör korozyon oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle korozyonu önlemek için belirli durumlar söz konusudur. Eğer madde kullanımında saf bir madde kullanılıyorsa bu durum korozyonu hızlı bir şekilde etkiler. Maddeyi saf olarak seçmemek ve maddeli boya gibi koruyucularla kapatmak korozyon için önemli bir önlemdir. Boyanın yanı sıra elektro kaplama da çelik yüzeyle için korozyon önleme yöntemi olarak belirlenmiş ve etkili bir yöntemdir.

 BETONDA KOROZYON

Betonarmeyi teçhizatlı askere benzetebiliriz. Betonarme kelimesini beton+arme şeklinde yazdığımızda, beton askere, arme ise teçhizata (donatıya) karşılık gelir. Nasıl ki zayıf asker güçlü teçhizatı etkin bir şekilde kullanamaz. Kalitesiz bir beton da bünyesindeki donatıyı kullanamaz.
İnşaat sektöründe korozyon, donatının paslanarak mukavemetini yitirmesi durumudur.
Oluşan paslanma, demirin hacmini artırarak, betonda çatlamalara neden olabilir. Korozyon özellikle rutubetin etkili olduğu dış cephelerde, çatı altlarında, bodrum katlarında, köprü, viyadük, baraj gibi su yapılarında, denize yakın yerlerde, baca ve ekzos gazlarının yoğun olduğu yerlerde, endüstriyel kirlenmenin yaşandığı bölgelerde ve tuzlu deniz kumunun kullanıldığı yapılarda görülür.
Çelik genellikle oksijen ve suyun bulunduğu her ortamda korozyona uğramaktadır. Korozyonun hızı ortam şartlarına göre değişir. Örneğin: Suyun hızı, alkalinitesi ya da asitliğine, metallerin hareketiyle sıcaklık ya da havalanmadaki artışa, bazı bakterilere veya diğer etkili bazı faktörlere bağlı olarak artabilmektedir. Maddenin saf olmaması da korozyonu hızlandıran etkenlerdendir. Koruyucu tabakaların kullanılması ise korozyonu geciktirir.
Kaliteli beton ve çelik kullanımı, kurallarına uygun beton döküm ve bakımı, betonda, katkı türü korozyon inhibitörlerinin kullanılması, yeterli drenajın sağlanması, yeterli paspayının bırakılması, uygun kür yapımı, su/çimento oranının uygun olması, su yalıtımının yapılması, koruyucu kaplamalar kullanılması(örneğin epoksi) korozyona karşı alınabilecek başlıca tedbirlerdir.
Boya, korozyona karşı alınacak önlemlerden birisidir.
Korozyon klor etkisinden ve karbonatlaşma etkisinden kaynaklanır. Betondaki Ca(OH)2 (PH=12-13) ile CO2 tepkimeye girince CaCO3 (PH=8-9 )oluşur. Bu tepkime karbonatlaşma tepkimesidir.
Betondan karot alınır. Fenolftalein sürülür. Betonda Ca(OH)2 varsa, yani karbonatlaşma olmamışsa reaksiyona girer ve pembe renk olur. Pembeleşen yerler karbonatlaşma olmayan yerlerdir.
CO2 betonun içine girince korozyon olur. Hacim artar. Demirin hacmi 1 ise, paslanmış hali 5 olur. Demirin çapı azalır (çünkü etrafı paslanmış).
Karbonatlaşmayı önlemek için CO2 ve Cl geçişini engellemek gerekir.
Paspayı= donatıyı pastan korumak için bırakılmış pay.