İnşaat Hesabı

Betonda Korozyon

 

Betonarmeyi teçhizatlı askere benzetebiliriz. Betonarme kelimesini beton+arme şeklinde yazdığımızda, beton askere, arme ise teçhizata (donatıya) karşılık gelir. Nasıl ki zayıf asker güçlü teçhizatı etkin bir şekilde kullanamaz. Kalitesiz bir beton da bünyesindeki donatıyı kullanamaz.
İnşaat sektöründe korozyon, donatının paslanarak mukavemetini yitirmesi durumudur.
Oluşan paslanma, demirin hacmini artırarak, betonda çatlamalara neden olabilir. Korozyon özellikle rutubetin etkili olduğu dış cephelerde, çatı altlarında, bodrum katlarında, köprü, viyadük, baraj gibi su yapılarında, denize yakın yerlerde, baca ve ekzos gazlarının yoğun olduğu yerlerde, endüstriyel kirlenmenin yaşandığı bölgelerde ve tuzlu deniz kumunun kullanıldığı yapılarda görülür.
Çelik genellikle oksijen ve suyun bulunduğu her ortamda korozyona uğramaktadır. Korozyonun hızı ortam şartlarına göre değişir. Örneğin: Suyun hızı, alkalinitesi ya da asitliğine, metallerin hareketiyle sıcaklık ya da havalanmadaki artışa, bazı bakterilere veya diğer etkili bazı faktörlere bağlı olarak artabilmektedir. Maddenin saf olmaması da korozyonu hızlandıran etkenlerdendir. Koruyucu tabakaların kullanılması ise korozyonu geciktirir.
Kaliteli beton ve çelik kullanımı, kurallarına uygun beton döküm ve bakımı, betonda, katkı türü korozyon inhibitörlerinin kullanılması, yeterli drenajın sağlanması, yeterli paspayının bırakılması, uygun kür yapımı, su/çimento oranının uygun olması, su yalıtımının yapılması, koruyucu kaplamalar kullanılması(örneğin epoksi) korozyona karşı alınabilecek başlıca tedbirlerdir.
Boya, korozyona karşı alınacak önlemlerden birisidir.
Korozyon klor etkisinden ve karbonatlaşma etkisinden kaynaklanır. Betondaki Ca(OH)2 (PH=12-13) ile CO2 tepkimeye girince CaCO3 (PH=8-9 )oluşur. Bu tepkime karbonatlaşma tepkimesidir.
Betondan karot alınır. Fenolftalein sürülür. Betonda Ca(OH)2 varsa, yani karbonatlaşma olmamışsa reaksiyona girer ve pembe renk olur. Pembeleşen yerler karbonatlaşma olmayan yerlerdir.
CO2 betonun içine girince korozyon olur. Hacim artar. Demirin hacmi 1 ise, paslanmış hali 5 olur. Demirin çapı azalır (çünkü etrafı paslanmış).
Karbonatlaşmayı önlemek için CO2 ve Cl geçişini engellemek gerekir.
Paspayı= donatıyı pastan korumak için bırakılmış pay.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?