Deprem etkisini yapı elemanları karşılamak zorundadır. Deprem yanal bir kuvvettir. Her eleman kendi rijitliği doğrultusunda yükü alır. Deprem etkisinde en önemli iki eleman döşemeler ve perdelerdir. Döşeme gelen yükü kirişlere ve kolonlara aktarır. Bir diğer eleman perdeler ise tamamen yanal kuvveti alması amacıyla konulan bir elemandır. Perdenin aldığı kuvvet kadar konumu ve boyutu da önemlidir. Örneğin içeri konumlanan perdeler farklı kuvvet alırken dışarı doğru konumlanan perdeler farklı kuvvet almaktadırlar. Perde duvarları bu yazıda inceleyeceğiz. Deprem, rüzgar yüklerinin taşıyıcısı olan ve düşey yükler altında yapının stabilitesini sağlayan perdeler, yapıda asgari 3 adet olmalıdır. Perde ve kolon sisteminin rijitlik merkezi yapı ağırlık merkezine yakın olacak şekilde ve mümkün olduğunca yapı kenarlarında düzenlenmelidir. Sistemin burulma etkilerini de alabilmek için, yapı rijitlik merkezinden uzak olması gerekmektedir.
Perdenin alt momentini zemine aktarılması önemlidir. Bu nedenle perdelerin yerleri temeldeki davranışı da dikkate alınarak düzenlenmelidir.
Perdelere bağlı kısa kirişlerde, kayma deformasyonundan dolayı yüksek momentler çıkması durumunda, depremde bu noktalarda oluşacak plastikleşme dikkate alınarak bu kirişlerin perdeye mafsal bağlantılı alınması doğru olur.
Büyük perdelerin deprem momentleri de büyük olur. Örneğin: 1 adet 20*200 perde rijitliğini sağlayabilmek için 3 adet 20*140 perde gerekiyor. Bu demektir ki perdeleri mümkün olduğu kadar uzatmalıyız.

Yapının her iki deprem yönünde de

Aperde >0.0015nAyapı
Aperde/Ayapı > 0.008

Koşulları sağlanacak kadar perde bulunmalıdır.
Yukarıdaki örnek yeterince açıklayıcı zaten.