İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ? Ücretsiz Dene
05 Eyl

Bağışlama Sözleşmesi Ve Murislerin Muvazaaları

HUKUK, YÖNETMELİK

Bağışlama Sözleşmesi Ve Murislerin Muvazaaları

Günlük hayatımızda kazandırma, genellikle bir karşılık beklenmeden birine bir şey vermek olarak bilinir. İktisadi anlamda kazandırma da, kendi malvarlığında bir artış sağlanmasına karşılık bir şey kaybetmemek olarak açıklanabilir. Hukukta kazandırma ise, bir kimsenin amaçlı bir eylemle bir başkasına malvarlıksal, yani parayla ölçülebilir bir menfaat sağlaması demektir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, hukuki anlamda kazandırma karşılıklı ya da karşılıksız olabilir; kazandırma karşılıklı olduğunda bu karşılığın yapılan kazandırmaya denk olmaması da hukuken kazandırma kavramının varlığını engellemez. Bilakis, bu gibi durumlar, ortada hukuken tek bir kazandırma değil, iki ayrı kazandırma olduğu anlamına gelir. Hukuki anlamda kazandırmanın konusunu oluşturan malvarlıksal menfaat, dört temel şekilde karşımıza çıkar. Bunlar; karşı tarafın malvarlığının aktifinin artması, pasifinin azalması, aktifinin azalmasının engellenmesi ve pasifinin artmasının engellenmesidir. (Aktif: Sahip olunan tüm malvarlığı hakları. PASİF: Sahip olunan tüm borçlar.)
Örneğin: Bir kimsenin, bir taşınırının veya taşınmazının mülkiyetini karşılıksız olarak bir başkasına devretmesi halinde karşı tarafın malvarlığının aktifi artar. Bir alacaklının borçlusunu ibra etmesi neticesinde ise borçlunun pasifi azalır. Komşusunun evinde çıkan yangını fazlaca yayılmadan söndüren bir kişi, komşusunun aktifinin azalmasını, yine komşusunun evinde açık kaldığını fark ettiği musluğu ve elektrik düğmelerini kapatarak komşusunun su ve elektrik faturasının boş yere kabarmasını önleyen kişi de komşusunun pasifinin artmasını engellemiştir. Tüm bu durumlarda, bir kişinin amaçlı bir eylemi bir başka kişinin malvarlıksal bir menfaat elde etmesini sağladığı için, hukuken birer kazandırma söz konusudur.
Bağışlama Nedir?
Bağışlama, yukarıda yaptığımız KAZANDIRMA işleminin, KARŞILIKSIZ olarak yapılması anlamına gelir. Bir kimsenin, bir başkasının malvarlığına aktifinin artırılması ya da pasifinin azaltılması yoluyla yaptığı karşılıksız kazandırmalar, bağışlamayı oluşturur.

İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Miras Hukuku İle İlgili Nedir?
Murisler, bazı durumlarda mirasçılarına miras bırakmak istememektedirler. Bunu doğrudan yapma olanağı bulunmayan muris, adına MUVAZAA dediğimiz yola başvurmaktadır. Bunun için de, bağışlama sözleşmesi bir perde olarak kullanılmaktadır. Muvazaa, gerçekte bir işlem yapılmıyor olmasına rağmen var gibi göstermek için ya da gerçekte yapılan işlemin, sanki başka bir işlemmiş gibi göstermek için başvurulan yoldur. Türk hukukunda, muvazaalar geçersiz kabul edilir.
Muris, sahip olduğu malvarlığı değerlerini, mirasçılara mirastan pay bırakmamak kastıyla, gerçekte satıyor olmasına rağmen BAĞIŞ gibi gösterebilmektedir. Kural olarak, taşınmazların satışlarına ilişkin muvazaa, hiçbir şekilde geçerli sayılamaz. Muvazaanın var olduğunu iddia edenler, muvazaa iddialarını TANIKLA dahi ispat edebilirler. Muvazaanın varlığı mahkemece anlaşıldıktan sonra, yapılan bağış işlemi İPTAL edilir. İptal edilen işlemle birlikte, mirasçılar bağışlanmış gibi gösterilen mal üzerinde de miras hakkına sahip olurlar. Gerçekte satış olan, fakat dışarıya bağış gibi gösterilen işlemin iptal edilmesi durumunda, murise satış bedelini ödemiş olan alıcı, murise ödediği paranın iadesini isteyebilir, nitekim buna hakkı vardır. Zira, iptal edilen satış, geçmişe etkili olarak, sanki hiç kurulmamış gibi sona erdirilmiştir ve taraflar, iptal edilmiş olan hukuki ilişkiye dayanarak birbirlerine vermiş olduklarını iade etmek borcu altına girerler. Muris, edindiği kazanımları iade etmekle mesul olduğu gibi, muvazaanın öteki tarafı durumunda olan üçüncü kişi de, varsa edindiği değerleri iade eder.

BU YAZILARIMIZ DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“Malik” Sıfatlı… 05/09/2019 Akli Meleke Raporu Nedir? Çiroz Nedir? Çiroz Nedir? 05/09/2019