Mimari alanda ve inşaat alanlarında çizim oldukça önemlidir. Planların çizimine göre yapıların inşası başlar ve tüm işler çizime göre ilerler. Gelişen teknoloji ile artık bu alanda daha modern ve daha teknik çizimler söz konusudur. Autocad programı da bu anlamda bir çizim programıdır. Genel yapısı olarak Autocad kullanıcılara analiz yapımını, simülasyonların görülmesi gibi tüm işlemlerde yardımcı olur. Autocad kullanımında kısayollar da mevcuttur. Hatta bu kısa yollar Autocad kullanan herkes için bilinmesi gerekmektedir. Autocad kısayolları iki kısma ayrılır: Fonksiyonel ve harf kısayolları olarak kendini gösteren Autocad kısayolları oldukça fazla ve işlevlidir.

Fonksiyonel Autocad Kısayolları

TUŞ İŞLEV
F1 Autocad teknik çizim programında yardım seçeneklerini gösterir
F2 Çizim ortamından yazı ortamına, yazı ortamından çizim ortamına geçişi sağlar.
F3 OSNAP penceresini açma ve kapatma işlevi görür.
F5 Çizim içerisinde izometrik izdüşümü arasında geçiş yapar
F6 Koordinat görüntüsünü açma ve kapatma işlevi görür.
F7 Çizim için ızgara fonksiyonunu açar ve kapatır.
F8 Çizimi yatay ya da dikey pozisyona geçirir.
F9 Atlama modunu açma ve kapatma işlevi görür.
F10 Polor durumu düğmesini açma ve kapatma işlevi görür
F11 Obje yakalama işlevini açma kapatma işlevi görür.

Autocad kısayolları kapsamında fonksiyonel tuşlar olduğu gibi klavye kısayolları da vardır. Bu klavye kısa yolları kısa yazılışı ile kullanılmaktadır.

 

Bazı Klavye Kısayolları

KLAVYE KISAYOLU KOMUT İSMİ KOMUT İŞLEVİ
3A 3DARRAY Çizimi 3 boyutlu dizi halinde kopyalar.
3DO 3DORBIT 3 boyutlu yörüngeye geçişi sağlar.
3F 3DFACE 3 boyutlu alan oluşturmak için kullanılır.
3P 3DPOLY 3 boyutlu birleşik çizgi oluşturur.
A ARC Yay oluşturur.
AA AREA Alan hesaplama işlemi için kullanılır.
AL ALING Hizalama işlemi için kullanılır.
AR ARRAY Dizi halinde kopyalama görevi görür.
AP APPLOAD Uygulama yükleme işleminde kullanılır.
BO BOUNDARY Sınır oluşturmak için kullanılır
CH CHANGE Özellik değiştirmek için kullanılır.
CL, CC CIRCLE Daire oluşturur.
Ctrl + N New Yeni dosya açar.
Ctrl + O OPEN Var olan dosyaları açmanızı sağlar.
Ctrl + S SAVE Dosyayı kaydetmeyi sağlar.
Ctrl + P PLOT Dosyayı yazdırmayı sağlar.