ATRIUM NEDİR?

Eski mimari yapılar ve eski mimari anlayış günümüze farklı şekillerde geçmiştir. Genel olarak bakıldığında hala eski mimari yapılar korunsa ve hala o bilgilere sadık kalınsa da çoğu mimari işlem değişmiştir. Bu mimari işlemler günümüz coğrafyası ve modern toplum nedeniyle değişiklik göstermektedir. Atrium da bu terimlerden biridir. “Atrium nedir?” denildiğinde ise, eski Roma mimari yapısında ev alanlarının ortasında bulunan avlu yapısıdır. Bu avlu yapısı, eski tarihi Roma mimarisine bakıldığında etrafı sütunlarla çevrili olduğu bilinmektedir. Atrium, günümüzde otel ve benzeri hizmet veren bölgelerde açık yapılı ve merkezi alan kapsamında kullanılmaktadır.
Atrium günümüz yapı mimarisi ile bir miktar değişmiştir. Geçmiş dönemlerde kültürümüzde de avlu kapsamında kullanılsa da günümüzde AVM, otel ve diğer hizmet alanları da atrium adı altında açık alanlar oluşturmaktadır. “Atrium nedir?” sorusuna karşılık en genel cevap olarak avlu denilmektedir. Ancak bu avlu yapısı geçmiş dönemlerde özel bir koridor eklenerek sağlanırdı. Atrium içerisine eklenen özel görsel donatılmış bir koridor gelen kişileri ev sahibinin yanına çekmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Avlu diğer bir mimari adıyla atrium, Türk mimarisi içerisinde genel olarak üst kısmı açık bir şekilde bırakılan bölgelerdir. Evin mimari yapısına göre kapı avlu bölgesine açılır. Genel olarak avlu içerisinde dinlenmek, yemek yeme alanları gibi alanlar için özel bölgeler bulunur. Çevresinde ise yatak odaları ve diğer odalar yer almaktadır. Avlu yapısı ev ve diğer yapılara göre farklılıklar gösterebilmektedir. Mimari bir anlayış üzerinden geçen avlu, atrium yapıları istenilen bir şekilde düzenlenebilir. Ancak bu durum camii gibi alanlarda belirli kurallara uyularak yapılması gereken bir işlemdir.

Camii atrium modelinde iki tip atrium vardır. Dış avlu olarak adlandırılan atrium bölgesi camii ve çevresindeki yapıları yüksek duvarlar ile ayırmak için yapılmaktadır. Genel camii bahçesi gibi anılsa da, o bölge atrium bölgesidir. Aynı zamanda camii yapılarında dış avlu olduğu gibi iç avlu da bulunmaktadır. Bu iç avlu camii yapısına birleşik bir şekilde bulunur. Etrafı kubbe ve revaklarla çevrili ve orta alanında şadırvan yer alır.