ARSA PAYI HESAPLAMA

Kat mülkiyeti kanuna göre bina, apartman gibi yapılar içerisinde her bir bağımsız bölümde kat mülkiyeti söz konusu olması nedeniyle arsa hakkına sahip olmaktadır. Bu kapsama bakıldığında her daire sahibi, arsa payında kendine düşen bir hakka sahiptir. Arsa payı hesaplama işlemi ile her daire sahibi kişi ne kadar bir alana sahip olduğunu bulabilir. Kat mülkiyeti irtifakı kurulması sırasında parsel üzerinde yer alan bina ya da binaların arsadan, arsanın rayiç olarak belirlenen değerine oranla bağımsız bölümlere pay verilmektedir. Arsa payı hesaplama işleminde ortaya çıkan arsa payları ortak mülkiyet payları olarak geçmektedir. Kat mülkiyeti ve arsa payı bu duruma göre birbirinden ayrılmaz ve bağımsız bir şekilde devirleri yapılmaz.
Arsa Payı Nasıl Hesaplanır?
Arsa payı her mülk sahibi kişinin bilmesi gereken bir durumdur. Evinizin yer aldığı bina içerisinde arsa payınızın doğru belirtilmesi arsa payı hesaplama işlemi ile ortaya çıkacaktır. Peki, arsa payı nasıl hesaplanır? Arsa payı için temel olarak bağımsız olarak adlandırılan bölgenin ana taşınmaz değerine oranı ele alınmaktadır. Arsa payı hesaplama işleminde metrekare ölçümüne göre büyüklük değil, her bir bağımsız bölgenin piyasa şartları içerisinde yer alan alım ve satım değeri üzerinden işlem yapılması gerekmektedir. Bu değerleme işlemleri, belediyeye bağlı birimler olan Emlak Değeri Takdir Komisyonu içerisinden başvuru yapılarak öğrenilebilmektedir.
Bağımsız bölgenin hesaplama işlemlerinde metrekare hesabı kullanılmaktadır. Genel olarak arsa payı hesaplama da yer alan bu bölgenin hesaplanmasında, ana yapının tapuda yer alan metrekare değerlikli parsel birimi ve arsa payı oranına göre hesaplama yapılır.
Kat mülkiyeti Kanunu’na göre arsa payı hesaplama işlemlerinde yanlış bir işlem yapılması gibi bir durumdan şüphelenilmesi halinde arsa payı düzeltilmesi için malikler tarafından başvuru yapılabilmektedir. Bunun için mahkemeye başvuruda bulunularak, arsa payı hesaplamasının yeniden yapılması istenir. Bunun için arsa payında yer alan bağımsız mülkiyetin çevrilmesi sırasında denklik kusurları olması ve bu kusurların düzeltilmesi mahkeme yolu ile istenebilmektedir. Arsa payı hesaplamalarında Kat Mülkiyeti Kanunu iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.