Kanunun tanımına göre her arsa bir arazidir.
Arazinin sınırları tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar gibi işaretlerle belirlenir.
Bir arazi belediye sınırları içindeyse ve belediyece parsellenmiş ise arsa adını alır.
Bir arazinin arsa sayılıp sayılmamasının önemi, ödenecek emlak vergisi hesaplanırken ortaya çıkar.
Arazi, en kısa tabiriyle imar uygulaması geçmeyen toprak parçasıdır.
Arsa ise, belediyenin imar uygulaması alanına giren toprak parçasıdır, yapılaşmaya müsait alandır.
Eğer arazi, belediyenin imar müdürlüğü tarafından imar uygulaması alanına dahil edilirse arazi arsa niteliği kazanır.