Aradaki Duvarları Kırarak Odaları Birleştirmek Basit Bir İşlem Midir? Evin Yapısında Sorun Oluşturur Mu?

Öncelikle ara duvarları kırarak oda birleştirmek, önemli bir iştir ve bu işe başlamadan önce gereken önlemlerin alınması gereklidir. Önlem alınmadığı durumlarda; krişlere, taşıyıcı strüktürdeki yapı elemanlarına, kolonlara, perde duvarlarına zarar verebilineceği gibi hatta tavan çökmesi gibi bir durum dahi yaşanabilmektedir. Kısaca, kırılacak duvarın taşıyıcı nitelikte yer alan kolon, kiriş ve perde duvar gibi ev için önemli olmaması gerekir. Hatta taşıyıcı nitelikte ki bu elemanlara zarar verilmesi durumun da bina da çatlamalar hatta çökmeler dahi oluşabilir. Bu konu da uzman kişiler ile çalışmak ve işbirliği yapmak gereklidir. Aksi takdirde duvar kırma işi riskli bir iştir. Betonarme ve çelik yapılar da, oda birleştirmek amacı ile duvar kırmak, çoğunlukla yapılmaktadır. Bu yapılar da, genellikle duvarların taşıyıcı niteliği yoktur. Betonarme bir bina da kırılacak duvarlar genellikle, tuğla, alçı veya beton paneller ile yapılmıştır. Modern yapılarda ise iki mekânı ayırmak için genellikle bölme duvarlar kullanılmaktadır. Zaman içerisinde istenmediği durumlarda arada ki bölme duvar yıkılarak iki oda birleştirilebilmektedir. Açıkçası, taşıyıcıgörevi görmeyen duvarlar için iki odayı birleştirmek mekâna işlevsellik katmaktadır.

Yine arada ki duvarı kırarak odaları birleştirirken, kırılması planlanan duvarın içinden ya da yakınından evin elektrik, su veya doğalgaz tesisatının geçip geçmediği tespit edilmeli, gerekirse bu tesisatların yeri, önceden değiştirilmelidir. Tesisatın değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu değil ise, başka bir duvar yıkılmalıdır. Diğer bir detay ise, genişleyecek olan iç mekâna, giriş kapısının belirlenmesidir. Oluşacak geniş alanda odaya nereden girilecek ve kapının nereye konulması gerektiği ince hesaplar ile ayarlanmalıdır. Şayet kırılacak duvar da daha önce bir kapı var ve sonrasında kullanılmayacak ise bu kapının kanadı ile beraber kaldırılması daha sonra kapı girişinin yapıldığı yere geri monte edileceği düşünülmelidir.

En önemli noktalardan bir tanesi de, duvarları kırarak odalar birleştirmek istendiğinde, kırılacak duvarın, taşıyıcı nitelikte perde duvar, kolon veya kiriş olmamasıdır. Çünkü bu duvarların kırılmasınaizin verilmemektedir. Çünkü taşıyıcı iskelete zarar verilmesi durumunda binada can güvenliği tehdit altına girecektir. Ayrıca, bulunulan ilde ki belediyeden izin almadan bina projesinin dış görüntüsünüdeğiştirecek tarzda, duvarları yıkmak, duvarları geri veya ileri almak, cepheyi etkileyecek değişiklikler yapmak, yeni duvar örmek, kapamak veya daraltmak gibi işlemler ilaveler yapmak yasaktır. Binalarda tadilat ve tamirat, tarzı gürültü oluşturabilecek işleri,o binada oturan kişilerin müsait durumlarını dikkate alarak yapmalı, huzur ve sessizliği bozacak şekilde, saat 21.00’den sonra başkalarının uykusuna mani olacak şekilde yapılmamalıdır, ayrıca yasaktır.Yine kırma işlemi uzman ellerde yapılmalı, şayet herhangi bir sorun yaşanır ise ustalar hemen müdahale edebilecek nitelikte olmalıdır. Bundan dolayıdır ki, duvarları kırarak odaları birleştirme işlemi basit bir işlem gibi dursa da aslında, uzman kişilerin yapması gereken bir işlemdir.