APLİKASYON NEDİR?

Bina yapımı, yapı uygulamaları, fabrika yapımı gibi her yapım aşamasında birçok prosedür yer almaktadır. Yapım çalışmalarına başlamadan önce yapının yapılacağı alan kontrolleri yapılmaktadır. Bu alanlarda yanlış ya da eksik bir durumun olup olmadığına bakılmakta ve belirli krokiler çıkarılmaktadır. “Aplikasyon nedir?” sorusuna da bu noktada yanıt gelmektedir. Aplikasyon, yer tespiti olarak belirlenmektedir. Bu yer tespiti tüm yapının kurulacağı alanın detaylı bir göstergesidir. Kroki olarak gösterilen aplikasyonlar da tüm detayları bir arada görmek ve yapıyı ona göre kurmak mümkündür. “Aplikasyon nedir? İzlenecek yollar nelerdir?” gibi soruların yanıtları bu noktada önemlidir. Özellikle bir inşaat firması için bu durumun yadsınamayacak bir tarafı vardır.

Temel oluşturulmak istenilen bir yapı ya da binanın nerede olacağı, temelinin nereye atılacağı, alanın nasıl tanınacağı gibi tüm detaylar aplikasyon içerisinde yer almaktadır. Aplikasyon krokisi, yapının temel her detayını göstermektedir. Bu kroki içerisinde binanın temelinin nereye atılacağı doğru bir şekilde belirlenebilir ve yapı da aksilik olmadan temel atım başlatılabilir. Aplikasyon krokisi almak için belirli izlenecek yollar ve istenilen belgeler bulunmaktadır.

 

Gerekli Evraklar

Aplikasyon krokisi almak ve yapıya başlamak her zaman kolay bir işlem değildir. Bazı resmi prosedürlerin halledilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tüm işlemler için istenilen evraklar bulunmaktadır.
• Taşınmaz mal olarak adlandırılan malın tapu senedi.
• Taşınmaz malın tapu kayıt örneği.
• Taşınmaz mal sahibinin kimliği ya da temsilcisine ait vekaletname örneği ve kimliği.
• Taşınmaz mal sahibi ya da temsilcisinin vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.
• Talep sahibi olan şirket, dernek ya da vakıf temsilcisi tarafından isteniyorsa yetki belgesi ve kimliği.

İzlenmesi Gereken Yol

• İstenilen belgeler ile kadastro müdürlüğüne gidilip sözlü olarak bir talepte bulunulmalıdır.
• Kamu kuruluşlarına resmi bir dil ile talep yazıları yazılmalı.
• Taşınmaz malda herhangi bir hisse durumu söz konusu ise aplikasyon işlemi yapılmaz.
• Aplikasyon işlemi yapılan parselin zeminindeki belirli olmayan sınır köşe nokta bölgeleri zemin tesisi ile işaretlenir ve tesis malzemesi ilgili kişiler tarafından temin edilir.