Apartmanda Isı Pay Ölçer Uygulaması

Son yıllarda apartmanda ısı pay ölçer uygulamaları popülerlik kazandı. Bu popülerliğin ana nedeni, pay ölçerlerin ısınma faturasında tasarruf sağlamaya yardımcı olmasıdır. Isı pay ölçerin merkezi sistemle ısınan binalarda kullanılması zorunludur. Genellikle kalorimetre ile karıştırılan ısı pay ölçer, dairedeki odalarda bulunan radyatörlere takılır.

Isı Pay Ölçer Nedir?

Isı pay ölçer cihazları, merkezi sistemle ısıtılan evlerde uygulanır. Yani kombi ile bireysel ısınma yapan evlerde bu cihazın takılmasına gerek yoktur. Cihazın kullanım amacı, her odanın ısınma ihtiyacı için ne kadar enerji tükettiğini belirlemektir.
Isı pay ölçer cihazlar, bir evin ve evin içinde tüm odaların ısınmak için tükettiği enerjiyi ayrı ayrı hesaplar. Merkezi sistemle ısınan apartmanlarda, ısınma giderlerinin eşit bir şekilde paylaşılması için ısı pay ölçer cihazlar önemlidir.

Neden Apartmanda Isı Pay Ölçer Kullanmak Gerekir?

Merkezi sistemle ısınan apartmanlarda, ısınma ile ilgili faturaların eşit bir şekilde paylaştırılması zordur. Örneğin bir radyatörü kapatarak odayı ısıtmadan enerji tasarrufu yapılsa da bu tasarruf faturaya yansıtılmaz. Fakat ısı pay ölçer sayesinde, bir kalorifer peteğinin veya diğer adıyla radyatörün kaç kalori yaktığı tespit edilebilir. Böylelikle merkezi ısıtma sistemi kullanan apartmanlardaki daireler, daire başına kullanılan ısıtma enerjisi miktarına göre fatura ödemesi yapıyor.

Isı Pay Ölçer ve Isı Sayacı (Kalorimetre) Arasındaki Farklar Neler?

En genel anlamıyla, ısı pay ölçer ve ısı sayacı (kalorimetre) arasındaki en büyük fark kurulum kolaylığıdır. Isı pay ölçer, her odadaki radyatöre takılırken ısı sayacı ana ısıtma borusunun girişine takılır. Ayrıca bu iki cihazın ölçüm hassasiyeti de farklılık gösterir.
Isı sayacı daireye ısıtma amacıyla gönderilen suyu ve daireden çıkan ısıtma suyunu ölçer ve hesaplamayı buna göre yapar. Diğer yandan ısı pay ölçer, radyatörlerin harcadığı enerji miktarını hesaplıyor. Bu nedenle ısı pay ölçer, kalorimetreye göre daha yüksek hassasiyetli sonuçlar sunuyor.
Diğer bir fark ise ısı pay ölçer kalibrasyona ihtiyaç duymaz ve pille çalışır. Buna karşılık ısı sayaçları en az 5 yılda bir kontrol edilerek doğru kalibrasyona getirilmelidir.

 

Isı Pay Ölçer Nasıl Çalışır?

Isı pay ölçer uygulamalarının asıl amacı, her dairenin tükettiği ısı kadar fatura ödemesi. Kullanılmayan durumlarda düşük ısıtma değerine ayarlanan kalorifer, sürekli yanmayla karşılaştırıldığında daha az enerji tüketir. Isı pay ölçer de enerji tüketimindeki bu değişimleri fark eder.
Ayrıca bu cihazların diğer bir artısı ise oda sıcaklığını takip etmesidir. Bu takip sayesinde, ısınma miktarı oda sıcaklığına göre ayarlanır. Isı pay ölçer 15-30 derece arasında ayarlanabilir. Eğer oda sıcaklığı belirlenen değerin üstündeyse pay ölçer radyatörü kısar. Eğer oda sıcaklığı belirlenen değerin altındaysa da daha fazla ısınma sağlanır. Tüm bu açma ve kapama süreci otomatik olarak gerçekleştirilir. Otomatik bir şekilde gerçekleşen açma ve kapama süreçleri, %25’e kadar tasarruf sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca daire içerisinde ısınmaya harcanan enerjinin azaltılması, tüm apartmanın enerji tüketimine etki eder.

Isı Pay Ölçer Isınma Faturasını Düşürür Mü?

Isı pay ölçer cihazları Türkiye’de 2007 yılından beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tarifte kabul edilen Enerji Verimliliği Yasası, sadece apartmanlarda değil tüm binalarda ve iş yerlerinde enerji verimliliğine odaklanmaktadır. Enerji verimliliği kapsamına, merkezi sistemle ısınan binalarda ısı pay ölçer uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Hatalı ölçüm yapmayan ve yüksek kaliteli bir ısı pay ölçer cihazı, dairelerin genel ısınma faturalarında tasarruf sağlamalarına yardımcı olur.

Isı Pay Ölçer Nasıl Kurulur?

Isı pay ölçer, odalarda bulunan radyatörlere yani kalorifer peteklerine takılır. Öncelikle hangi odalarda kaç tane ısı pay ölçere ihtiyaç duyulduğu belirlenir. Ayrıca takılacak olan termostat vanalarının çapı ve yönü gibi özellikler göz önünde bulundurulur. Tüm bunlar ısı pay ölçer uygulamasının nasıl olacağını etkileyecektir. Daha sonra ısı pay ölçer cihazı takılırken herhangi bir eşyanın engel olup olmayacağı incelenir.

Ön çalışmadan sonra cihaz monte edilir. Montaj işleminden sonra cihazın tarih, saat gibi ayarları yapılır. Isı pay ölçer takıldıktan sonra, cihazların üstünde yer alan seri numaraları odalara göre kaydedilir. Cihazda herhangi bir sorun olmadığından emin olmak için deneme okuması yapılır. Deneme okumasında bir sorun görülürse, sorunun kaynağı tespit edilerek gerekli önlemler alınır.