İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ? Ücretsiz Dene
05 Eyl

Apartman Karar Defteri Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

Apartman Karar Defteri Nedir?

Daha önceki yazılarımızdan da anımsanacağı üzere, usulüne uygun olarak kat mülkiyetine çevrilmiş bir apartman, birden çok kat malikine ve bağımsız bölüme sahip olacaktır. Apartman, toplu olarak yaşanılan yerlerden olduğu için, bu yerin ortak kullanım alanları bulunduğu gibi, bağımsız bölüm olarak tapuya kayıtlı olan, bireylerin şahsi mülkiyetlerinde bulunan özel yaşam alanları da bulunmaktadır. Fakat sonuç olarak, özel yaşam alanları da bulunsa, aslında toplu bir yaşam sürüp gitmekte olup, birlikte yaşamanın kurallarına uygun davranılması gerekmektedir.
Bu gereklilik, Türk kanun koyucusunu çeşitli önlemler almaya itmiş ve bu güdülerle Kat Mülkiyeti Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun, kat mülkiyetine çevrilmiş yapılarla ilgili her detayı barındırmakta olup, konuyla ilgili bağlayıcı hükümleri içermektedir.
Kanun, kat mülkiyetine tabi bir yapının nasıl yönetileceğini de hükme bağlamıştır. Yönetim ve buna ilişkin hususlar, yazımızın da konusunu oluşturmaktadır. Kat malikleri kurulu ve yönetim kurulu (ya da sadece bir yönetici), kat mülkiyetine tabi yapının yönetimini elinde tutmaktadır. Fakat bundan önce, konumuza ışık tutması açısından, kat mülkiyeti mefhumunu kısaca açıklamak gerekmektedir.
Kat mülkiyeti, içerisinde birden çok bağımsız bölüm bulunduran bir ana taşınmazın tek bir mülkiyet esasından kurtarılmasını ve bağımsız bölümlerin her birinin birer bağımsız taşınmaz mülkiyetine sahip kılınmasını sağlar. Böylece örneğin bir apartmandaki dairelerin her biri, kendi dairesinin maliki sayılır ve her birinin ayrı ayrı tapusu bulunur. Dairelerin kendilerine özgü tapularının ve kendilerine özgü bir taşınmaz mülkiyetlerinin bulunmasını sağlayan hukuki kurum, kat mülkiyeti kurumudur. Şöyle ifade edilebilir ki, kat mülkiyeti kavramı olmamış olsaydı, dairelerin (kanuni ifadeye göre bağımsız bölüm) ayrı ayrı mülkiyeti, yani ayrı ayrı tapuları bulunmaz; yalnızca apartmanın tek bir mülkiyeti olurdu.
Kat mülkiyeti kavramı, tıpkı kat malikleri kurulu ve yöneticinin yetkilerinde olduğu gibi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiş bir kavramdır. Bu kanuna göre, kat mülkiyetine tabi bir apartman, kat malikleri kurulu ve yönetici tarafından yönetilir. Kat malikleri kurulunda, apartmanda bağımsız bölüm maliki olan (yani daire sahipleri) herkes bulunur ve herkesin, sahip olduğu bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkı vardır. Kararlar, kural olarak oy çokluğu ile alınır ve apartman karar defterine yazılır. Kural oy çokluğu ile karar alınması olsa da, bazı önemli kararlar için oy birliği gerekir. Bunların hangi kararlar olduğu, kanunun 24. Maddesinde uzun uzadıya sıralanmıştır.
Yönetici ise, apartman karar defterine işlenen kat malikleri kurulu kararlarını uygulayan kişidir. Aynı şekilde, apartmanın ortak giderlerine katılmayan kat maliklerine ilişkin yasal süreci başlatıp takip edecek olan da yönetici olup, apartmanın kilit rolünü üstlenmektedir.
Aşağıda, bir kat malikleri kurulu kararının örneğini sunuyoruz:

İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Alçı Nasıl Hazırl… 05/09/2019 Alçı Nasıl Hazırlanır? Akli Meleke Raporu Nedir? Arsa Payının Düzel… 05/09/2019