AMPATNAN NEDİR?

İnşaat yapı bilimleri ve yapı sektörü içerisindeki malzemelerin kullanımında birçok farklı terim söz konusudur. Bu terimler genel olarak yapıların bağlantılarını, yapı noktalarını ve tüm yapı işlemlerinin bir arada kalmasını sağlayan temel bilim terimleridir. Ampatnan da bu temel yapı terimlerinden biridir. “Ampatnan nedir?” denilirse, temel yapısı içerisinde kirişlerin kolon başlarında yer alan çıkıntılı bölüme verilen isimdir. Bu kapsamda ampatnan diğer bir adıyla temel pabucu, küçük bir yapı gibi gözükse de büyük bir iş gücüne sahip elemanlardan biridir. Genel olarak radye temel içerisinde yer almaktadır.
Radye temel, yapının oturtulmak istenildiği zeminin tamamen betonarme malzemesinden yapılmış bir temel olmasıyla belirtilen temel yapısıdır. Radye temeller içerisinde yer alan ampatnan ise temel plağının ve kiriş yapısının konsol olarak imal edildiği kısımlarda yer alır. Radye temel ile bina arasındaki çıkıntılar genel olarak ampatnan ismi ile anılmaktadır. Radye temelin ampatnan terimi ile arasındaki ilişki genel olarak bu şekilde belirtilmektedir. Radye temel yapı olarak binanın oturum alanından fazla olması gerekmektedir. Kolon yapısı ve perdelin olduğu bölgelerdeki moment, eksenel kuvvet gibi değerler yüksektir. Bu nedenle temel yapısı bina kenarlarındaki kolon ya da perde sistemleri belirli bir mesafede geniş yapılmaktadır. Temel sınırlarının, kolon yapılarının ya da perde yapılarının aynı düşey hiza yapısında hesaplanan ölçülere göre daha geniş olmalıdır. Bu sayede zemin gerilmesinde uniform olma işlemi sağlanmaktadır.

 

Ampatnan ölçü sistemlerinde ölçü birimleri her noktada farklı olabilir. Bu durum, kolonlara gelmekte olan eksenel yükler gibi etkilerin fazla olması sonucunda o bölgelerdeki ampatnan genişliği diğer bölgelere göre daha az olabilmektedir. “Ampatnan nedir?” sorusunda farklı ölçü birimleri ve farklı birimler söz konusundadır. Bu durumun amacı, kolon yapısı ve perdelerin olduğu bölgelerdeki, yük taşıyıcı yapı elemanlarının çevresine uniform olarak aktarılması kaynaklıdır. Yüksek moment değerleri, kolon ve perde yapılarının etraf kapsayacak şekilde ilave yapı ve çok nadir olmasıyla birlikte zımbalama ekleri bu bölgelere atılmaktadır. “Ampatnan nedir?” sorusu geniş kapsamlı ve önemli bir konudur. Bu nedenle inşaat sektöründe bu işe oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir.