Akifer Nedir?

Yapıların inşasında zemin özellikleri son derece büyük önem arz eder. Genel olarak imara açık alanlarda büyük riskler olmasa da kamu otoritesinin tespit edemediği detaylar yapının uzun vadeli güvenlik koşulları üzerinde son derece etkilidir.“Akifer nedir?” sorusunun cevabı da bu noktada önem arz eder. Yer altında, gözle görülemeyen jeolojik oluşu vardır ki akifer de bunlardan bir tanesidir. Yapıların herhangi bir şekilde bu yapıların üzerine kurulmaları halinde, yapının temel niteliklerinde büyük riskler söz konusu olabilir. Özellikle çok katlı yapıların inşasından önce zeminin bu tür oluşumlar barındırmadığından emin olunmalı eğer bir zorunluluk söz konusu ise buna uygun mühendislik çözümler kullanılmalıdır.

Akifer Nedir? Nasıl Oluşur?

Akiferler, yer altı sularının bir noktada birikmesi sonucu meydana gelen ve su bakımından doymuş yer altındaki kaya veya toprak katmanlarıdır. Akiferler, birçok taş ve toprak türünü içinde barındırabilir. İçerisinde kireçtaşı, çakıl, kum vb. birçok türde bileşen bulunabilmektedir. İçindeki bileşenler, derinlik miktarı ve ne derece doyduğuna bağlı olarak sınıflandırılabilmektedir. Akiferler, yer altında bulunan suların daha uzun mesafelere iletilmesini sağlayan doğal coğrafik oluşumlardır. Oldukça yüksek su kapasitesi olan akiferlerden birçok alanda faydalanmak mümkündür.
Kararlı bir akiferin üstünde ve altında bulunan katmanların geçirgenliğinin çok az olması gerekmektedir. Böylelik, oluşumu uzun süreler aldığı gibi bozulmadan kalıcılık göstermesi de uzun sürecektir. Tamamı su bakımından doygun olmayan akiferlerin doygun olmayan bu kısımlarında hava da bulunabilmektedir.
İki temel özelliği suyu depolama ve iletme olan akiferlere benzeyen bazı yapılar ise bu iki özellikten birine veya her ikisine de sahip olmayabilir. Bu tür yapılar, akiferler gibi uzun ömürlü olmayıp herhangi bir amaçla da kullanımı oldukça zordur. Akiferlerin oluşumunda ve sınıflandırılmasında birçok faktör bulunmaktadır. Oluştuğu toprağın özelliği, yer altı suyununn kaynağı, coğrafik koşullar vb. gibi parametreler, akiferlere bazı karakteristikler kazandırmaktadır.

Riskleri Nelerdir?

Akiferler, eğer yeryüzüne çok yakın bir konumda yer alırsa, üzerine inşa dilen yapılar için tehlike arz edebilmektedir. Bu nedenle, inşa edilecek her yapıdan önce zemin etüdünün çok doğru ve detaylı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yapılacak etüt sonucunda yapının bu zemine yapılmamasına dahi karar verilebilir. Ancak günümüz koşullarında, denizler üzerine dahi güvenli yapılar inşa edilebilirken, akifer oluşumlarının yapı inşasını etkilemesi nadir görülen bir durumdur. Uzman firmalar tarafından inşa edilen yapılar bu oluşumlarla yakınlığı buluna da güvenli şekilde kullanılabilir. Elbette bazı durumlarda yine de güvenli oldukları söylenemeyebilecektir. Belirttiğimiz bunun için nitelikli bir zemin etüdü gereklidir.