Aderans Nedir?

İnşaat teknolojisi birçok detayı içerisinde barındırır. Yapıların statik özeliklerinden bir tanesi ve aslında önemlisi olan “Aderans nedir?” sorusunun cevabı da bu konu ile ilişkilidir. Yapıların ayakta kalması için gerekli olan mukavemet, betonla demir birleşiminin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Burada uygun tekniğin kullanılması gerekir ki bu durumda yapının statik özelliklerinde zafiyet ortaya çıkar. Genel kurallar ve kamu otoritesince belirlenen asgari şartname koşulları, bu kuvvetin ne kadar olması gerektiğine işaret eder. Aderans kuvveti elde edebilmek için en az bu standartlara sahip olmak gerekir ki bunun için beton içerisindeki bileşenlerin ve demirin niteliklerinin buna uygun olması gerekir. Bu noktada mühendislik esaslarla uygulama yapılması oldukça önemlidir.

Aderans Kuvveti Nedir?

Binalarda betonarme yapılan yerlerde metal çubuklar betonun içine yerleştirilerek mukavemet sağlanmaktadır. Bu tasarım mantığı, yüzyıllardır aynı şekilde süregelen bir uygulamadır. Aderans veya aderans kuvveti de bu tür yapılarda beton ile içindeki metal çubuk arasında oluşan ve bu iki bileşenin birbirine bağlanmasını sağlayan yapıştırıcı kuvvetin adıdır. Denilebilir ki betonarme mantığı ile inşa edilmişse, türü ne olursa olsun, yapının ayakta kalmasını sağlayan kuvvet aslında bu aderans kuvvetidir. Bu nedenle, bu konunun iyi anlaşılması, yapılarda bu konuya gerekli önemin verilmesi gerekmektedir.

 

Aderans Kuvveti Nasıl Sağlanır?

Beton ile içerisindeki metal çubuklar binaları ayakta tutabilmek için bir araya gelmektedir. Eğer demir çubuk o veya bu şekilde beton kısımdan sıyrılırsa o betonarme yapı artık yük taşıyamaz hale gelecek ve kısa sürede yıkıma doğru gidecektir. Bu nedenle, yapılar inşa edilirken beton ile metal çubuk arasında tam bir yapışma yani aderans kuvvetinin maksimum olmasına özen gösterilmelidir.
Aderans kuvvetinin uzun süre hatta yıllar boyu değişmeden kalması ve binayı sürdürülebilir bir şekilde ayakta tutması için beton içinde kullanılan metal çubuğun korozyona karşı dirençli ve kaliteli bir alaşımdan yapılması gerekmektedir. Zira eğer çubuk üzerinde zamanla korozyon, pas gibi durumlar gözlenirse, bu ilk etapta sürtünmeyi arttıracağından beton ile çubuk arasındaki aderans kuvvetini de artıracakken daha sonra çubuğun zamanla betondan sıyrılmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu durum, bu pasın beton içerisinde bir tabaka oluşumunu hızlandırdığı ve aderans kuvvetini azalttığından ötürü görülmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi beton standartlarının asgari güvenilirlik seviyesinde olabilmesi için bu standartların hassas biçimde sağlanması gereklidir.