Posts for YÖNETMELİK

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR? Türk hukukunda kiracı ve kiraya veren ilişkisi, KİRA SÖZLEŞMESİ adını verdiğimiz sözleşmede hüküm ve sonuca bağlanır. Kira...

Taşınmaz Satışlarının Geçersizliği Ve Sözleşmenin Geçersizliği Durumunda Ne Yapılması Gerektiği

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARININ GEÇERSİZLİĞİ VE SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ DURUMUNDA NE YAPILMASI GEREKTİĞİ Esasında, Türk hukukundaki sözleşme türlerinde “ŞEKİL ŞARTINA BAĞLI OLMAMAK” ya...

Şantiyede Patlama İşleri

ŞANTİYE, YÖNETMELİK

ŞANTİYEDE PATLAMA İŞLERİ Geçmişten günümüze insanoğlu için hız ve maliyet yaşamının ana yapı taşlarını oluşturmuştur. Bu iki kavram hayatın her...

Şantiye Şefliği Yönetmeliğinin Yorumlanması

YÖNETMELİK

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN YORUMLANMASI Şantiye şefliği işi, “şantiye şefliği sözleşmesi” olarak adlandırılan bir sözleşme ile kurulur. Adı her ne kadar...

Şantiye Şefliği Sözleşmesi Ve Hukuki Niteliği

HUKUK, YÖNETMELİK

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SÖZLEŞMESİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ Bir inşaat, birden çok kişinin işbirliği ile yürütülen bir organizasyondur. Bu sebeple, işlerin en...

Sözleşme Dışı İmalatlarda Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İstenebilecek Hakediş Bedeli

HAKEDİŞ, HUKUK, YÖNETMELİK

SÖZLEŞME DIŞI İMALATLARDA VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE GÖRE İSTENEBİLECEK HAKEDİŞ BEDELİ Vekaletsiz İş görme Nedir? Vekaletsiz iş görme, BİR BAŞKASININ...

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Nedir?

NEDİR, YÖNETMELİK

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Nedir? Yapı işlemleri ve imar işlemleri bakanlıklar tarafından belirlenen belirli kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Bu kurallar...

Paylı Mülkiyet Ve Hukuki Sonuçları

HUKUK, YÖNETMELİK

PAYLI MÜLKİYET VE HUKUKİ SONUÇLARI Paylı mülkiyet, aşağıda teker teker unsurlarını belirteceğimiz üzere, bir MÜŞTEREK MÜLKİYET çeşididir. Yani ortada bir...

Önödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi Nedir? Önödemeli Konut Satışı İle Bağlantısı Var Mıdır?

HUKUK, YÖNETMELİK

ÖNÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? ÖNÖDEMELİ KONUT SATIŞI İLE BAĞLANTISI VAR MIDIR? Önödemeli taksitle satış sözleşmesi, bir tür taksitle satış...

Önalım, Alım Ve Geri Alım Haklarını Doğuran Sözleşmeler

HUKUK, YÖNETMELİK

ÖNALIM, ALIM VE GERİ ALIM HAKLARINI DOĞURAN SÖZLEŞMELER Türk gayrimenkul (taşınmaz) hukukunda; önalım, alım ve gerialım işlemlerinin sıklıkla gündeme geldiğini...