Asansör Sayısı Neye Göre Değişir?

Tip imar Yönetmeliği Madde 48: Bina giriş katından itibaren yüksekliği 12.80 m.yi geçen ve 4’ten fazla katı bulunan konut yapıları ile, yüksekliği 6.80 m.yi geçen ve 2’den fazla katı bulunan konut dışı yapılarda, giriş katından itibaren (çatı katı hariç) son kata kadar ve varsa iskan edilebilir bodrum katlara da inmek koşuluyla kullanılan tüm katlara hizmet verecek şekilde, yürürlükteki Türk Standartları Enstitüsünün standartları ve Asansör Yönetmeliğine uygun asansör tesisi zorunludur. Yüksekliği 12.80 m’yi geçen ve girişten itibaren daire adeti 20 den fazla olan meskenlerde (her iki şartın bir arada gerçekleşmesi halinde) çift asansör yapılması mecburidir.

Yönetmelik maddesini anlaşılır bir hale getirirsek;
• Kat sayısı 3’ten küçükse asansör yapmak zorunlu değil, ama istenirse yapılabilir.
• Kat sayısı 3 ise asansör boşluğu bırakmak zorunludur.(Sonradan yapılabilmesi için)
• Kat sayısı 3’ten fazla ise asansör yapılmak zorundadır.
• 1 katının alanı 800m²’den büyükse ve kat sayısı 1’den fazlaysa 1 asansör zorunludur.
• 1 katının alanı 800m²’den büyükse ve kat sayısı 3’ten fazlaysa 2 asansör zorunludur.
• Kat sayısı 9’dan büyükse 2 asansör zorunludur.
• Kat sayısı 9’dan fazla olmasa da daire adedi 20’den fazlaysa yine 2 asansör zorunludur.
Asansörün yapılmış olması merdiven yapılma şartını ortadan kaldırmaz.