Değişen inşaat yönetmelikleri, inşaat sektörünün birçok alanını etkiliyor. Bu değişimler kullanılan malzemenin kalitesinden inşaat standartlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Yeni yönetmelikler, her alanı olduğu gibi çatı eğimi alanını da etkiledi. Ayrıca çatı terası, saçak genişliği ve çatı arası da ilgili yönetmelik tarafından yeniden düzenlendi.

Standartlara uygun bir inşaat yapmak için müteahhitlerin uyması gereken yeni çatı eğimi ve çatı inşaatı kuralları bulunuyor. Bu kuralların asıl amacı, binada yaşayan kişilerin konforunu arttırarak en üst düzey güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca standartlar, engelli dostu inşaatı teşvik ederek toplumun tüm bireylerinin kolay bir şekilde kullanmasını sağlıyor.

İlk aşamada önemsiz gibi görünen çatı eğimi, başta yoğun kar yağışı alan bölgeler olmak üzere pek çok bölgede önemlidir. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, çatı eğimi ağır kar yükünü destekleyecek şekilde olmalıdır. Benzer durum yağışın çok olduğu bölgeler için de geçerlidir.

Çatı Eğimi Nasıl Olmalı?

Yayınlanan yeni çatı standartlarına göre çatı eğimi %45 seviyesinin altında olmalı. Çatı eğimi yapılırken, çatının çevreyle uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin çevredeki binalarda %25 çatı eğimi uygulandıysa, yeni yapılacak binada da benzer bir oranın korunması gerekir. Böylelikle bölgede birbirine uyum sağlayan ve estetik binalar ortaya çıkar.

Çatı eğimi hesabı yapılırken ölçüm saçak ucundan itibaren yapılmalıdır. Ayrıca çatı yapılırken mahya yüksekliğinin 5.00 metrenin altında olması gerekir. Çatının şekli verilirken mahya sınırına ve eğim sınırına uyulması gerekir. Bunun dışında çatının şekliyle ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.
Bodrum katı sayılmadığında 2 kat ve altında kalan müstakil evlerde ise çatı ve çatı arası piyesi, belediyelerin yetki alanındadır.

Teras Çatılarda Neye Dikkat Edilmeli?

Yayınlanan imar yönetmeliği, çatı eğiminin yanı sıra çatıdaki teraslarla ilgili de bazı kurallar tanımlamıştır. Çatılarda yer alan teras alanları, ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra farklı amaçlar için kullanılabilir. Örneğin teraslarda anten, asansör kulesi, güneş enerjisi panelleri uygulanabilir. Ticari amaçla kullanılacak binalarda ise teras katı otopark ya da helikopter iniş pisti olarak kullanılabilir.

Yönetmelik uyarınca terasta su deposu yapmaya da izin verilmiştir. Gerekli durumlarda teras üzerinde peyzaj düzenlemesi de yapılabilir. Peyzaj ve bahçe düzenlemeleri yapılırken, kullanılacak olan toprak yüksekliği, parapet yüksekliğinden hariç tutulmalıdır. Reklam panosu koyma isteği varsa, öncelikle belediyeden ilgili izinlerin alınması gerekir.

Teras çatılar inşa edilirken gerekli yalıtımların yapılması zorunludur. Isı ve su yalıtımına ek olarak teras çatı kenarına parapet de yapılmalıdır. 1.00 metre yüksekliğe sahip parapete alternatif olarak korkuluk da yapılabilir. Teras bahçesi yapılacaksa, parapet yüksekliği kullanılacak toprak yüksekliğine göre yeniden belirlenmelidir.

Bunlara ek olarak teras alanlarında kapalı bir alan oluşturularak bu alan depolama birimi işlevi görebilir. Oluşturulacak kapalı depolama biriminin alanı, toplam teras alanının %10’unundan küçük olması gerekir. Kapalı alan ise 20 m² küçük olmalıdır.

Saçak Genişliği Neye Göre Belirlenir?

Çatı inşası sırasında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise saçak genişliğidir. İlgili yönetmeliğe göre saçaklar en fazla 0.60 cm genişliğe sahip olabilir. Eğer binanın ön bahçesi yoksa giriş saçaklarının en alçak bölümü için sınırlama getirilmiştir. Bu bölüm yay kaldırımından en az 2.40 metre yüksek olmalıdır. Eğer ön bahçe varsa, bu sınır 1.50 metre olarak belirlenir. Bodrum katı hariç 2 kat ve altı olan müstakil binalarda ise bu sınırlar belediyenin yetki alanına girer.

Çatı Arası Nasıl Kullanılır?

Binalarda bulunan çatı araları, bağımsız bölüm olarak kullanılamaz. Çatı arası yapılırken sadece son katta yer alan bağımsız bölümün piyesleri yapılabilir. Piyesler yapılırken belirtilen çatı eğimine uyulması zorunludur. Bunun dışında çatı arasına su deposu ya da asansör kulesi yapılabilir. Bu birimler yapılırken ilgili yönetmeliklere uyulması zorunludur. Eğer çatı arası son bağımsız birime bağlı olmayacaksa, bu alan ortak kullanım şartlarına tabidir.

Eğer çatı arası son katta yer alan bağımsız bölüme bağlı olarak yapılacaksa, tavan betonu yapılmayabilir. Burada yer alan tavan döşemesinin çatı eğimine uyun olması gerekir. Ayrıca son katta yer alan bağımsız birimlerin terasları arasında 4.00 metre ve üstü mesafe olması gerekir. Saçak derinliği ise 3.00 metre ve üstü olmalıdır.