Posts for HUKUK

Türk Hukukunda İnşaat Sektörünü İlgilendiren Kusursuz Sorumluluk Halleri

HUKUK, YÖNETMELİK

Türk Hukukunda İnşaat Sektörünü İlgilendiren Kusursuz Sorumluluk Halleri Türk tazminat hukukunda esas, KUSURLU OLANIN zararı tazmin etmesi prensibidir. Buna göre,...

Yapı Denetim Şirketinin İşten Ayrılması Durumunda Ne Yapmak Gerekir?

HUKUK, YÖNETMELİK

Yapı Denetim Şirketinin İşten Ayrılması Durumunda Ne Yapmak Gerekir? Günümüzde inşaat sektörünün gelişmesiyle beraber yeni inşaat edilen binaların da ciddi...

Konut Kredisi Ve Tapu İlişkisi

FİNANS, HUKUK

Konut kredisine başvuruldu, ekspertiz yapıldı, banka krediye onay verdi. Bankanın avukatları tapu dairesinden alınacak evin üzerinde başka bir ipotek/rehin kaydının...

Geçici Kabul Nedir?

HUKUK

GEÇİCİ KABUL NEDİR? İş dünyası içerisinde yapılacak iş için karşılıklı sözleşmeler söz konusudur. Sözleşme maddeleri ve sözleşmenin tüm içeriği iki...

Vasiyet Hangi Şartlarla Bozulur?

HUKUK

Vasiyet Hangi Şartlarla Bozulur? Bu hususta verilecek en doğru cevap, vasiyetin “hangi şekilde” yapıldığına ilişkin sorunun yanıtlanmasından sonra verilebilir. Çünkü...

Takyidat Belgesi Nedir?

HUKUK

Takyidat Belgesi Nedir? Takyidat, Türk Dil Kurumu’na göre “sınırlama” anlamına gelmektedir. Takyidat belgesi ise, bir taşınmaz üzerindeki tüm hakların ayrıntılı...

Re’sen Ne Demektir?

HUKUK, NEDİR

Re’sen Ne Demektir? Hukuktaki bazı kelimeler, günlük hayatta hemen hemen hiç kullanılmayan sözcüklerden olabilmektedir. Yazımıza da konu oluşturan “re’sen” kelimesi...

İskan Sorgulama

HUKUK

İskan Sorgulama Bir inşaat tamamlanması sonucunda yapı kullanımına izin verilmesi gerekmektedir. Yapı kullanım izni, yapıda bir yaşam sürdürülebileceğine ve güvenli...

Evliyken Alınan Ev Boşanınca Kime Kalır?

HUKUK

Evliyken Alınan Ev Boşanınca Kime Kalır? Bilindiği gibi, Türk Medeni Kanunu’na uygun bir evliliğin sonuçlarından biri de, eşlerin birbirlerine karşı...

Boşanmada Mal Ayrılığı Rejimi

HUKUK

Boşanmada Mal Ayrılığı Rejimi Türk aile hukukuna göre eşler, farkında olmasalar bile, evlenirken aslında aynı zamanda bir mal rejimi sözleşmesi...