Çevre Mühendisi: Doğal kaynakların, üretim ve tüketim alanındaki faaliyetlerin verimli ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını amaçlayan, geri dönüşüm, atıkları yok etme, toplum sağlığı, su, toprak ve hava kirliliğini kontrol altına alma konusunda çalışmalar yapan kişidir.

İçindekiler

Çevre Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Çevre ile ilgili araştırmalar yapmak, strateji planları geliştirmek, raporlamak
 • Çevre ile ilgili bilimsel verileri incelemek, analiz etmek
 • Endüstriyel kirlenmeyi önlemek için kontrol sistemleri oluşturmak
 • Kanalizasyon, su, yağmur suyu şebekesi sistemlerini tasarlamak ve kontrolünü sağlamak
 • Temiz içme suyu, atık suların arıtılması, atıkların geri dönüştürülmesi çalışmalarında bulunmak
 • Doğal kaynakların kirlenmesini önlemeye yönelik çalışma yapmak
 • Çevre ile ilgili güncel yayınları ve mevzuatları takip etmek
 • Çevre problemlerini çözmede çevre bilimci, mühendis, mimar, sosyolog gibi kişilerle iş birliği içinde çalışmak

Çevre Mühendisinde Aranan Nitelikler Nelerdir?

 • Mesleki bilgi sahibi olmak
 • Mesleki etik kurallarına önem vermek
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Çözüm üretme becerisine sahip olmak
 • Meraklı, araştırmacı ve yaratıcı olmak
 • İş birliği ve takım çalışmasına yatkın olmak
 • Yenilik ve gelişmelere ayak uydurmak
 • Güçlü iletişim becerisine sahip olmak

Çevre Mühendisi Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Dört yıllık Çevre Mühendisliği okumak gerekmektedir.

Çevre Mühendisi Hangi Sektörlerde İş Bulabilir?

Kamu sektörü:

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Ulaştırma Bakanlığı
 • İl ve İlçe Belediyeleri
 • İller Bankası
 • Devlet Su İşleri
 • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri
 • İl Orman ve Su İşleri Müdürlükleri
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • TÜBİTAK
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • İl Özel İdareleri 
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Devlet Demiryolları Müdürlüğü
 • Üniversiteler 
 • Sanayi Bölge Müdürlükleri 

Özel sektör:

 • Orta ve Büyük Ölçekli Endüstriyel Tesisler
 • Fabrikalar
 • Çevre Danışmanlık Firmaları
 • Çevre Teknolojileri Geliştiren Firmalar
 • Laboratuvarlar
 • Kendi Ofisi

Alınması Gereken Eğitimler / Sertifikalar Nelerdir?

 • Çevre Görevlisi Belgesi
 • Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi
 • AutoCAD ve Diğer Çizim Programları
 • LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi 
 • LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi 
 • ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • A-1 Tipi Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri Sertifika Eğitimi
 • A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika Eğitim Programı
 • B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor Haritalama Sertifika Programı
 • B-2 Tipi Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Sertifika Programı
 • C-1 Tipi Bina Akustiği Sertifika Programı
 • C-2 Tipi Eylem Planının Hazırlanması Sertifika Programı
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi
 • Ambalaj Atıkları Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Atık Toplama ve Personeli Bilgilendirme Eğitimi
 • Asbes Söküm Çalışanı Eğitimi
 • Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Eğitimi
 • Çevre İzin Lisansı ve Yazılım Portalı Kullanımı Eğitimi
 • Baca Gazı Emisyon Ölçümleri Mesleki Eğitimi
 • Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi
 • Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim Programı
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi
 • Trafik ve Çevre Bilgisi
 • Tüm Mühendisler İçin Üretim ve İmalat Yöntemleri
 • Sertifikalı Kalite Mühendisi Yetiştirme Programı
 • PUKÖ-PDCA Çevrimi & Problem Çözme Teknikleri
 • Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Farkındalık ve Uygulama Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çevre Mühendisinin Ortalama Maaşı Ne Kadardır?

Ortalama maaş 4.430 TL’dir.

Çevre Mühendisi Olmak İçin Okunan Üniversiteler ve Alınan Dersler Nelerdir?

ÜNİVERSİTE
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Teknik İngilizce,
 • Genel Kimya,
 • Fizik,
 • Fizik Laboratuvarı,
 • Genel Matematik I,
 • Teknik Resim,
 • Türk Dili I,
 • Türk Dili II,
 • Çevre Mühendisliğine Giriş,
 • Fizik II,
 • Fizik Laboratuvarı II,
 • Genel Kimya II,
 • Genel Matematik II,
 • Teknik İngilizce II,
 • Çevre Kimyası Laboratuvarı I,
 • Çevre Kimyası I,
 • Genel İktisat,
 • Diferansiyel Denklemler,
 • Malzeme Bilimi,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II,
 • Çevre Mikrobiyolojisi,
 • Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı,
 • Çevre Kimyası II,
 • Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı II,
 • Ekoloji,
 • Statik ve Mukavemet,
 • Temel İşlemler ve Süreçler I,
 • Temel İşlemler ve Süreç,
 • Su ve Toprak Kirliliği,
 • Hidroloji,
 • Akışkanlar Mekaniği,
 • Su Temini ve Atık Su Uzaklaştırma,
 • Hava Kirliliği,
 • Temel İşlemler ve Süreçler II,
 • İstatistik,
 • Termodinamik,
 • Katı Atık Yönetimi,
 • Hava Kirliliğinin Kontrolü,
 • Çevre Modelleme,
 • Atık Su Mühendisliği,
 • Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi I,
 • Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi II,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği I,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği II,
 • Çevre Yönetimi,
 • Tehlikeli Atık Yönetimi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği I,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği II.

Çevre Mühendisi İle İlgili En Çok Sorulan Sorular Nelerdir?

Çevre mühendisliği bölümünün amacı nedir?

 • Geniş halk kitlelerine güvenli ve lezzetli su temini, atık suların ve katı atıkların geri kazanımı veya kaldırılması
 • Halk sağlığı açısından şehirlerde ve kırsal alanlarda yeterli alt yapının kurulması,
 • Toprak, su ve atmosferde meydana gelen kirlenmelerin kontrolü ve çözümündeki sosyal ve çevresel etkilerin dikkatli olarak ele alınması, 
 • Eklem bacaklılardan bulaşan hastalıkların kontrolü 
 • Endüstriyel, tehlikeli atıkların kaldırılması 
 • Halk sağlığı alanındaki problemler ve çevredeki teknolojik gelişmelerin etkisinin tespit edilmesi

Çevre mühendisinin görevi nedir?

Çevre mühendisi, doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde planlanması için çalışır.

Çevre mühendisinin çalışma alanları nedir?

 • İçme suyu temini
 • Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, arıtma tesislerinin projelendirilmesi
 • İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı
 • Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi
 • Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) raporunun hazırlanması ve sürecin takibi
 • Risk analizi ve değerlendirilmesi
 • Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve kaldırılması
 • Tehlikeli ve zararlı atıkların kaldırılması
 • Hava kirliliği ve kontrolü
 • Çevre yönetimi ve planlaması
 • Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğe karşı korunması

Çevre mühendisi ile çevreci arasındaki fark nedir?

Çevre mühendisi, çevresel sorunların çözümünde bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanır; çözüm üretir, öneride bulunur ve uygular. Çevreci ise çevre sorunlarının çözümü için çaba harcayan gönüllü kişilerdir ve herkes çevreci olabilir.

Çevre mühendisinin kamu sektörü ve özel sektör maaşı ne kadardır?

Özel sektör maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Yeni mezun çevre mühendisi: En düşük 2.850 TL, en yüksek 4.000 TL, ortalama 3.100 TL 
 • Kıdemli çevre mühendisi (2 yıl): En düşük 3.500 TL, en yüksek 5.500 TL, ortalama 4.200 TL 
 • Uzman çevre mühendisi (+5 yıl): En düşük 5.000 TL, en yüksek 9.500 TL, ortalama 6.250 TL 

Kamuda çalışan çevre mühendisi maaşı yaklaşık 5.700 TL’dir. Bu ücret eş durumu, yabancı dil seviyesi, alınan eğitimler, çalışılan kurum ve pozisyona bağlı değişir.

Çevre mühendisi ile peyzaj mimarı arasındaki fark nedir?

Çevre mühendisi, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konularında çalışır. Peyzaj mimarı, park, eğlence tesisi, özel mülk, kampüs ve diğer açık alan arazilerini planlar ve tasarlar.

Mesleğin geleceği var mıdır?

Mesleğin, kendini geliştiren ve başarılı mühendisler için geleceği vardır fakat Türkiye şartlarında sektörün ihtiyacı olduğu mühendislikten daha fazla mezun mevcuttur. Dolayısıyla bu durum mesleğin geleceğini, şartlarını, maaşını etkilemektedir.

Çevre mühendisinin sektörde tercih edilme nedenleri neler olabilir?

Bir çevre mühendisi yabancı dil öğrenimi, kullanılan program bilgisi, akademik ortalaması, yaptığı çalışmalar, tecrübeleri, sosyal kişiliği, diksiyonu, bakış açısıyla tercih edilebilir.

Çevre mühendisinin çalışma ortamı ve koşulları nedir?

Genellikle laboratuvar ve bürolarda çalışırlar. Bazen şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

Çevre mühendisliği bilinenin aksine ne değildir?

Çevreye estetik düzen verme, ağaç dikme, çiçek sulama, çiçek ekme, park ve bahçe düzenleme işlerini yapmaz, şehir ve bölge plancısı değildir.