İnşaat Hesabı

Eğitim

  Depreme karşı davranışlarındaki olumsuzluklar nedeni ile tasarımından ve yapımından kaçınılması gereken binalar. Planda düzensizlik durumları=A1-2-3, Düşey doğrultuda…

1 2 3 4 12