Posts for YÖNETMELİK

İnşaat Hukukunda Eser Sözleşmelerinin Yeri Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDA ESER SÖZLEŞMELERİNİN YERİ NEDİR? Bilindiği gibi inşaat işlerinde sıklıkla gündeme gelen sözleşme türlerinden biri de 6098 Sayılı Türk...

İnşaat Hukukunda Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDA ADAM ÇALIŞTIRANIN (İSTİHDAM EDENİN) SORUMLULUĞU 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 66. Maddesinde, “adam çalıştıranın sorumluluğu” başlıklı bir kusursuz...

İmar Barışı Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İMAR BARIŞI NEDİR? İMAR BARIŞINDA “AYKIRILIĞIN NİTELİĞİ” NE ANLAMA GELİR? Türkiye’de, inşaat hukukuna ve inşaatın tamamlanmasından sonraki aşamada ise imar...

Geçici Hukuki Korumalar

HUKUK, YÖNETMELİK

GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR: İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ Hukuk sistemi, bazı davalarda (ve maalesef ülkemizdeki davaların genelinde) mahkemeden “kesin hükmün”...

İfrazen Taksim Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

BÖLME YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İFRAZEN TAKSİM) NEDİR? İfrazen taksim adıyla anılan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 699. Maddesinde düzenlenmiş bulunan...

İnşaat Sözleşmelerinde İfaya Ekli Ceza Koşulu

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE İFAYA EKLİ CEZA KOŞULU Türk hukukunda inşaat sözleşmeleri adıyla bilinen sözleşmeler, oldukça önemli ve güncel bir konumda bulunmakla...

İbranamenin Esası Ve Uygulamadaki Pratik Değeri

HUKUK, YÖNETMELİK

İBRANAMENİN ESASI VE UYGULAMADAKİ PRATİK DEĞERİ Yazımızın konusuyla ilgili bağlayıcı hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiş olup,...

Hukuki – Fiili Kamulaştırmasız El Atma Ayrımı

HUKUK, YÖNETMELİK

HUKUKİ – FİİLİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA AYRIMI Kamulaştırmasız el atma kurumunun değerlendirilmesi yargı kararlarına ve kanun hükümlerine yansımaya başladığı günden...

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI (ECRİMİSİL) NEDİR? (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI İLE AÇIKLAMALI) Öncelikle belirtilmelidir ki mülkiyet, toplum yararı ile sınırlı,...

Haksız İnşaat 2

HUKUK, YÖNETMELİK

BAŞKASININ ARAZİSİNE YAPILAN İNŞAATLARIN (HAKSIZ İNŞAAT) HUKUKİ DURUMU – II Haksız inşaatın varlığı durumunda, arazisinin üzerine haksız inşaat yapılmış olan...