Posts for YÖNETMELİK

İrtifak Hakları Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İrtifak Hakları Nedir? Hukuki anlamda “eşya” ile, günlük yaşantıda kullandığımız “eşya” ifadesi, birbirinden çok farklı anlamlara gelmektedir. Hukuksal anlamda eşya,...

Taşınmaz Satışlarında İradenin Sakatlanması Halleri

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA İRADENİN SAKATLANMASI HALLERİ Türk hukukunda, bir hukuki işlemin sağlıklı olarak kurulması ve hukuk aleminde varlık gösterebilmesi için, sözleşmeyi...

İpotekli Borç Senedi Ve İrat Senedi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ NEDİR? Rehin hakları, sahibine, borçlunun kendisine borçlu olduğu alacak hakkını güvence altına alma olanağı...

İntifa Ve Oturma Haklarına Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

İNTİFA VE OTURMA HAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ İntifa Hakkı Nedir? İntifa hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Dördüncü Kitap, Eşya...

İnşaat Teknik Şartnamesi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ NEDİR? TEKNİK ŞARTNAMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? Uygulamada, genellikle “inşaat sözleşmesi” adıyla anılan sözleşmelere ek olarak,...

İnşaat Sözleşmelerinde Seçimlik Ceza Koşulu

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SEÇİMLİK CEZA KOŞULU Türk hukukundaki “inşaat sözleşmelerinde” ceza koşulu dediğimiz kavramın sıklıkla uygulama alanı bulduğunu belirtmiştik. Fakat ceza...

İnşaat Sözleşmelerinde Ayıptan Doğan Sorumluluğun Esasları Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUN ESASLARI NELERDİR? Uygulamada, her ne kadar söyleyiş kolaylığı nedeniyle “inşaat sözleşmesi” tabiri kullanılsa da, inşaat...

İnşaat Hukukundaki Yeri Bakımından İştira (Alım) Hakkına Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDAKİ YERİ BAKIMINDAN İŞTİRA (ALIM) HAKKINA GENEL BİR BAKIŞ Türk hukukunda, şu üç hakkın büyük önemi ve uygulanırlığı vardır:...

İnşaat Sözleşmelerinin Geçersizliği Halinde Gündeme Gelecek Sebepsiz Zenginleşme Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ HALİNDE GÜNDEME GELECEK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI Konuya derinlemesine bir giriş yapmadan önce, “inşaat sözleşmesi” kavramını ve “sebepsiz...

İnşaat Hukukunda Karşılaşılabilecek Sorumluluk Türleri Ve Özellikle Haksız Fiil Sorumluluğu

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SORUMLULUK TÜRLERİ VE ÖZELLİKLE HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU Yazımıza başlarken önemle belirtmemiz gerekir ki kural olarak Türk hukuk...