Posts for YÖNETMELİK

Kamulaştırmasız El Atma Davası Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI NEDİR? Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin hukuki korumalara geçmeden önce, “kamulaştırma” ve “el atma” kavramlarının irdelenmesi gerekmektedir....

İvazsız İntikal Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İVAZSIZ İNTİKAL NEDİR? İvazsız intikal kavramının hukuki bir bakış açısıyla incelenmesinden önce, “ivaz” ve “intikal” kavramlarını ayrı ayrı irdelemekte yarar...

İşçiye İmzalattırılacak İbranamenin Geçerlilik Koşulları

HUKUK, YÖNETMELİK

İŞÇİYE İMZALATTIRILACAK İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI İş sözleşmesi, işçi ile işveren arasında kurulan ve her iki tarafa da belirli borçlar yükleyen...

İş Sözleşmelerinde İşverenin Temerrüdü Ve İnşaat Hukuku

HUKUK, YÖNETMELİK

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞVERENİN TEMERRÜDÜ VE İNŞAAT HUKUKU İş sözleşmeleri ile inşaat hukuku arasında yüksek dozda bir ilinti bulunmaktadır. Zira, inşaat...

İş Sözleşmelerinde İşçinin Temel Borçları

HAKEDİŞ, HUKUK, YÖNETMELİK

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN TEMEL BORÇLARI İş sözleşmelerinde, iki taraf bulunmaktadır: “İşveren” ve “işçi”. Bu iki taraf, aralarında bir “iş akdi”...

İş Sözleşmelerinde İşçinin Borcu

HAKEDİŞ, HUKUK, YÖNETMELİK

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN “FAZLA MESAİ” BORCU İşçi ve işveren arasında, iş sözleşmesi adıyla andığımız bir sözleşme kurulduktan sonra, aralarında “iş...

İstihkak (Mülkiyet) Davası Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İSTİHKAK (MÜLKİYET) DAVASI NEDİR? İstihkak davası, taşınır davası, müdahalenin men’i davası ya da ecrimisil davası gibi davalar, günlük yaşantıda sıkça...

İrtifak Hakları Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İrtifak Hakları Nedir? Hukuki anlamda “eşya” ile, günlük yaşantıda kullandığımız “eşya” ifadesi, birbirinden çok farklı anlamlara gelmektedir. Hukuksal anlamda eşya,...

Taşınmaz Satışlarında İradenin Sakatlanması Halleri

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA İRADENİN SAKATLANMASI HALLERİ Türk hukukunda, bir hukuki işlemin sağlıklı olarak kurulması ve hukuk aleminde varlık gösterebilmesi için, sözleşmeyi...

İpotekli Borç Senedi Ve İrat Senedi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ NEDİR? Rehin hakları, sahibine, borçlunun kendisine borçlu olduğu alacak hakkını güvence altına alma olanağı...