Posts for YÖNETMELİK

Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren Tarafından Feshi

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN FESHİ Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasında kurulan, her iki tarafa da karşılıklı borç...

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Feshi

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRACI TARAFINDAN FESHİ Kira sözleşmesi, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla kurulan bir “iki tarafa borç...

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümleri

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesi ve devamında ihdas edilen hükümlerde kendine yer...

Kira Sözleşmesi İle İntifa Sözleşmesinin Farkları Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İNTİFA SÖZLEŞMESİNİN FARKLARI NELERDİR? Kira sözleşmesi ile intifa sözleşmesinin arasındaki en temel ayrım, bu iki sözleşmenin hukuki...

Kira Kontratı Ve Kontratın Feshi

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA KONTRATI VE KONTRATIN FESHİ Başlıkta, “kira kontratı” olarak ifade ettiğimiz şey, aslında “kira sözleşmesi” anlamına gelmekte olup, her nedense...

Kira Bedelinin Aşırı İfa Güçlüğü Talebi İle Uyarlanması Talebi

FİNANS, HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA BEDELİNİN AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ TALEBİ İLE UYARLANMASI TALEBİ Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi, kira sözleşmeleri 6098 sayılı...

Kira Bedeline Uygulanacak Zam Ve Tüfe Oranı

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA BEDELİNE UYGULANACAK ZAM VE TÜFE ORANI Kira sözleşmesi, taraflar arasında özgürce akdedilen ve herhangi bir şekil şartına bağlı olmayan,...

Kentsel Dönüşüm Ve Bakanlıkça Yapılan Kira Yardımı

HUKUK, YÖNETMELİK

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE BAKANLIKÇA YAPILAN KİRA YARDIMI Kentsel dönüşüm, diğer bir adı ile kentsel yenilenme, İmar Terimleri sözlüğünde; “kamu girişimi...

Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Kavramlarına Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ Kat mülkiyeti ve kat irtifakı mefhumları, birbiriyle yakından ilgili iki hukuki...

Kat Maliklerinin Hak Ve Borçları

HUKUK, YÖNETMELİK

KAT MALİKLERİNİN HAK VE BORÇLARI Kat mülkiyeti, esas olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiş olup, günlük yaşantıda da ciddi anlamda bir...