Posts for YÖNETMELİK

Kiraya Verenin Kiracının Eşyalarını Hapis Hakkı

HUKUK, YÖNETMELİK

Kiraya Verenin Kiracının Eşyalarını Hapis Hakkı Kira sözleşmesi iki tarafın uzlaşması ile kurulur: Kiraya veren ve kiracı. Kiraya veren ve...

Kiralananın Teslim Edilmemesi Durumunda Kiracının Sahip Olacağı Haklar (Temerrütten Doğan Haklar)

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRALANANIN TESLİM EDİLMEMESİ DURUMUNDA KİRACININ SAHİP OLACAĞI HAKLAR (TEMERRÜTTEN DOĞAN HAKLAR) Daha önceki yazılarımızdan da anımsanacağı üzere, kira sözleşmesi iki...

Kiralanan Dairenin, Ev Sahibi Tarafından Bir Başkasına Satılması Durumunda Kiracı Tahliye Edilebilir Mi?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRALANAN DAİRENİN, EV SAHİBİ TARAFINDAN BİR BAŞKASINA SATILMASI DURUMUNDA KİRACI TAHLİYE EDİLEBİLİR Mİ? Kira sözleşmesi, daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz...

Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcunun Kapsamı

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMI Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesinde tanımlanmış olup, “kiraya veren” ve...

Kiracının Kira Sözleşmesinden Doğan Borçları

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede, tür ayırdı yapılmaksızın...

Kiracının İki Haklı İhtar İle Daireden Ya Da İşyerinden Tahliyesi

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACININ İKİ HAKLI İHTAR İLE DAİREDEN YA DA İŞYERİNDEN TAHLİYESİ Kira sözleşmesi, bir bağımsız bölüm (daire/konut) ya da işyeri hakkında...

Kiralananın Ayıplı Olması Nedeniyle Kiracının Ayıptan Doğan Hakları

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRALANANIN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE KİRACININ AYIPTAN DOĞAN HAKLARI Konuya genel bir girizgah yapacak olursak, öncelikle “AYIP” kavramından söz etmek gerekir....

Kiracı,Kiraya Verenin Evi Üçüncü Kişilere Göstermek İstemesine Katlanmak Zorunda Mıdır?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACI, KİRAYA VERENİN EVİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE GÖSTERMEK İSTEMESİNE KATLANMAK ZORUNDA MIDIR? Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299’uncu ve...

Kiracı, Kirada Oturduğu Daireyi Yeniden Kiralayabilir Mi?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRACI, KİRADA OTURDUĞU DAİREYİ YENİDEN KİRALAYABİLİR Mİ? Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299’uncu ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiş olup,...

Kira Sözleşmesinin Tapu Siciline Şerh Verilmesinin Yararları

HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERH VERİLMESİNİN YARARLARI Kira sözleşmesi, taraflara belirli yükümlülükler yükleyen iki taraflı bir sözleşme olarak karşımıza çıkar....