Posts for NEDİR

Ölçek Nedir?

NEDİR

Ölçek Nedir? Ölçek; bir harita, plan ya da resimde görülen uzunluk ile bunların belirttiği gerçek uzunluk arasındaki orandır. Mimarlıkta, iç...

Mücavir Alan Nedir?

NEDİR

Mücavir Alan Nedir? Mücavir alan, bir belediyenin sınırları dışında kalmış ancak imar mevzuatı bakımından sorumluluğu belediyeye ait olan alanlardır. Bu...

Transmikser Nedir?

NEDİR

Transmikser Nedir? Günümüzde inşaatların vazgeçilmez araçları olan transmikserler; taze betonun, özelliklerini kaybetmeden döküm noktasına zamanında ulaştırılabilmesi için özel olarak tasarlanan...

Menfez Nedir?

NEDİR

Menfez Nedir? Menfezler, sürekli olarak akan ya da yağış sonucu oluşan su akışının; bir karayolu veya demiryoluna zarar vermeden yolun...

Kesin Kabul Nedir? Kesin Kabul Nasıl Yapılır?

NEDİR

Kesin Kabul Nedir? Kesin Kabul Nasıl Yapılır? Yapım işlerinde tüm projenin belirli kurallara ve belirli makamlara uyması gerekmektedir. Projeler bu...

Kaset Döşeme Nedir?

NEDİR

Kaset Döşeme Nedir? Yapı içerisinde yük dengeleri doğru bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Yük dengesinin doğru bir şekilde dağıtılmaması halinde yapı...

Kartografya Nedir?

NEDİR

Kartografya Nedir? Kartografya, harita ve benzeri gösterim biçimlerine yönelik kavram, üretim, yayım ve kullanımla ilgili bilimsel, teknolojik ve sanatsal işlemlerdir....

Karkas Yapı Nedir?

NEDİR

Karkas Yapı Nedir? Karkas terimi, "yapıyı taşıyan iskelet sistem” anlamında kullanılmaktadır. Karkas yapı ise; taşıyıcı sistemi kolon ve kirişlerden oluşan...

Kârgir Yapı Nedir?

NEDİR

Kârgir Yapı Nedir? Kârgir terimi, Farsça kökenli bir kelime olup; “taş ve tuğladan yapılmış olan” anlamında gelmektedir. Kâgir olarak da...

Hafriyat Kamyonu Nedir?

NEDİR

Hafriyat Kamyonu Nedir? Kamyon, ağır yük taşımada kullanılan motorlu bir araç türüdür. Geçmişten günümüze kamyonlar, pek çok taşıma işini gerçekleştiriyordu....