Posts for NEDİR

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

NEDİR

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Teknoloji her geçen gün farklı bir sistemi gözler önüne sermektedir. İnşaat sektörü de bu teknolojik ürünlerden...

Tuğla Nedir?

NEDİR, YAPI MALZEMESİ

Tuğla Nedir? Tuğla, balçığın kalıplara dökülüp yüksek ateşte pişirilmesi ile elde edilen bi yapı malzemesidir. Yapı malzemesi olarak pek çok...

Topoğrafya Nedir?

NEDİR

Topoğrafya Nedir? Topoğrafya, yeryüzünün görünen yüzey şekilleri ve bu şekillerin bütün özellikleriyle harita veya tablo şeklinde gösterilmesi ve bununla ilgili...

Ters Dubleks Evde Oturulur Mu?

NEDİR

Ters Dubleks Evde Oturulur Mu?   Dubleks, iki katlı ev anlamına gelen bir terimdir. Genellikle içinden merdiven geçen iki katlı...

Tefriş Nedir?

NEDİR

Tefriş Nedir? Kelime anlamı döşemek olan tefriş; sadece duvarları çizilen bir projenin eşya yerleşimlerini, baca, pencere ve kapı gibi elemanların...

Şapo Nedir?

NEDİR

Şapo Nedir? Şapo, “ilave mesnet donatısı” demektir. Betonarme kiriş ve döşemelerde, aşırı çekme gerilmelerini karşılamak için mesnetlerin üstüne konulan ve...

Sömel Nedir?

NEDİR, ŞANTİYE

Sömel Nedir? Yapının inşa edildiği zeminin yük taşıma kapasitesinin yeterli veya yapıya etkiyecek yüklerin küçük olduğu durumlarda; her bir kolon...

Betonda Rötre ve Rötre Çatlağı

NEDİR, ŞANTİYE

Betonda Rötre ve Rötre Çatlağı Betonun içindeki suyun fiziksel veya kimyasal nedenlerle azalması sonucunda betonun hacmindeki küçülmeye büzülme denilmektedir. Bu...

Re’sen Ne Demektir?

HUKUK, NEDİR

Re’sen Ne Demektir? Hukuktaki bazı kelimeler, günlük hayatta hemen hemen hiç kullanılmayan sözcüklerden olabilmektedir. Yazımıza da konu oluşturan “re’sen” kelimesi...

Poz Nedir?

NEDİR

Poz Nedir? Maliyet, yapılan iş gibi birçok durum inşaat sektörü içerisinde hesaplamaya dahil olan terimlerdir. Bu terimler, hesaplamaların ana başlığını...