Posts for HUKUK

Taşınmaz Yükü Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ YÜKÜ NEDİR? Taşınmaz yükü, bir tür SINIRLI AYNİ HAK olarak karşımıza çıkar. Sınırlı ayni hak demek, bu hakkın sahibinin,...

Taşınmaz Satışlarında Yetkisiz Temsil Ve Özel Vekaletname Verilmesinin Bir Zorunluluk Olması

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA YETKİSİZ TEMSİL VE ÖZEL VEKALETNAME VERİLMESİNİN BİR ZORUNLULUK OLMASI Türk hukuk sisteminde kural olarak, bir kimseyi temsilen hukuki...

Taşınmaz Satışlarında Yarar Ve Hasarın Yeni Malike Geçiş Anı

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA YARAR VE HASARIN YENİ MALİKE GEÇİŞ ANI Türk Borçlar Hukukunda, “yarar ve hasarın geçişi” adıyla anılan özel ve...

Taşınmaz Satışlarında Taşınmazın Teslim Edilmemesi Nedeniyle Satışın İptali Durumlarında Müspet Zarar Mefhumu

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA TAŞINMAZIN TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE SATIŞIN İPTALİ DURUMLARINDA MÜSPET ZARAR MEFHUMU Taşınmaz satışları, olağan satış sözleşmelerinde olduğu gibi “adi...

Taşınmaz Satışlarında Taşınmazın Teslim Edilmemesi Durumunda Sahip Olunacak Hukuki Korumalar

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA TAŞINMAZIN TESLİM EDİLMEMESİ DURUMUNDA SAHİP OLUNACAK HUKUKİ KORUMALAR Taşınmazlar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca ancak...

Taşınmaz Satışlarında Tapu Siciline Güven İlkesi

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ Türk eşya hukukunda bir taşınmazın mülkiyeti ancak ve ancak tapu kütüğüne yapılacak tescil ile...

Taşınmaz Satışlarında Mirasçıları Mirastan Mahrum Bırakmak İçin Başvurulan Muvazaalar

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA MİRASÇILARI MİRASTAN MAHRUM BIRAKMAK İÇİN BAŞVURULAN MUVAZAALAR Hukuk sistemimizde, “irade ile beyan arasında meydana gelen uyuşmazlıklar” başlığı altında...

Taşınmaz Satışlarında Ayıptan Doğan Sorumluluk

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK Satış sözleşmesinin hükümleri bakımından taşınırlar ve taşınmazlar arasında bir fark yoktur. Hem taşınırlar hem de...

Taşınmaz Satış Vaadi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ NEDİR? Taşınmaz satış vaadi, bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu bir taşınmazı, üçüncü bir kişiye satma taahhüdü altına...

Taşınmaz Satış Sözleşmesi Ve Unsurları

GAYRİMENKUL, HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE UNSURLARI Taşınmaz satış sözleşmesinin tam olarak ne ifade ettiğini ve hukuksal anlamda ne gibi bir anlam...