Posts for HUKUK

Taşınmaz Satışlarında Taşınmazın Teslim Edilmemesi Nedeniyle Satışın İptali Durumlarında Müspet Zarar Mefhumu

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA TAŞINMAZIN TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE SATIŞIN İPTALİ DURUMLARINDA MÜSPET ZARAR MEFHUMU Taşınmaz satışları, olağan satış sözleşmelerinde olduğu gibi “adi...

Taşınmaz Satışlarında Taşınmazın Teslim Edilmemesi Durumunda Sahip Olunacak Hukuki Korumalar

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA TAŞINMAZIN TESLİM EDİLMEMESİ DURUMUNDA SAHİP OLUNACAK HUKUKİ KORUMALAR Taşınmazlar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca ancak...

Taşınmaz Satışlarında Tapu Siciline Güven İlkesi

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ Türk eşya hukukunda bir taşınmazın mülkiyeti ancak ve ancak tapu kütüğüne yapılacak tescil ile...

Taşınmaz Satışlarında Mirasçıları Mirastan Mahrum Bırakmak İçin Başvurulan Muvazaalar

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA MİRASÇILARI MİRASTAN MAHRUM BIRAKMAK İÇİN BAŞVURULAN MUVAZAALAR Hukuk sistemimizde, “irade ile beyan arasında meydana gelen uyuşmazlıklar” başlığı altında...

Taşınmaz Satışlarında Ayıptan Doğan Sorumluluk

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK Satış sözleşmesinin hükümleri bakımından taşınırlar ve taşınmazlar arasında bir fark yoktur. Hem taşınırlar hem de...

Taşınmaz Satış Vaadi Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ NEDİR? Taşınmaz satış vaadi, bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu bir taşınmazı, üçüncü bir kişiye satma taahhüdü altına...

Taşınmaz Satış Sözleşmesi Ve Unsurları

GAYRİMENKUL, HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE UNSURLARI Taşınmaz satış sözleşmesinin tam olarak ne ifade ettiğini ve hukuksal anlamda ne gibi bir anlam...

Taşınmaz Satış Sözleşmelerinde Satıcının Zapttan Doğan Sorumluluğu

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE SATICININ ZAPTTAN DOĞAN SORUMLULUĞU Taşınmaz satışlarında, birçok defasında satıcının “zapta karşı tekeffül” ya da “zapttan doğan sorumluluk”...

Taşınmaz Satış Sözleşmelerinde Satıcının Temerrüdü Ve Alıcının Hakları

HUKUK, YÖNETMELİK

Taşınmaz Satış Sözleşmelerinde Satıcının Temerrüdü Ve Alıcının Hakları Taşınmaz satışlarında, satıcının (taşınmazını devreden malik) temerrüde düşmesi halini ve alıcının bu...

Taşınmaz Malların Satışı Taksitli Satışa Konu Yapılabilir Mi?

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI TAKSİTLİ SATIŞA KONU YAPILABİLİR Mİ? ÖNÖDEMELİ KONUT SATIŞI NEDİR? Önemle ifade etmek gerekir ki hukuk sistemimizde “taksitle...