Posts for HUKUK

Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydı Ya Da Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi Nedir? (Mülkiyeti Muhafaza Kaydı)

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA KAYDI YA DA MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ NEDİR? (MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI) Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi, genellikle ayrı...

Mülkiyet Kavramı Ve Mülkiyetin Hakkının Hukukî Anlamda Korunması

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜLKİYET KAVRAMI VE MÜLKİYETİN HAKKININ HUKUKÎ ANLAMDA KORUNMASI Mülkiyet hakkı, Türk hukukunun en önemli haklarından birini oluşturmaktadır. Anayasamızın 35. Maddesinde...

Mülga Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

MÜLGA NEDİR? Türk hukuku, sıkça değişime uğrayan, hareketli bir hukuk sistemidir. Bunun birçok nedeni olsa da en önemli nedenlerinden biri,...

Muvafakatname Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

MUVAFAKATNAME NEDİR? Bilindiği gibi, hukuki ilişkiler genellikle ikili ya da daha çok taraflı münasebetlerden oluşurlar. Bu münasebetler, birçok defasında hukuki...

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

HUKUK, YÖNETMELİK

MİRASÇILIK BELGESİ NASIL ALINIR? Gündelik yaşantıda “veraset ilamı” olarak da bilinen bu belge, kişinin MİRASÇI olduğunu gösterir bir belgedir. Bu...

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Mesafeli satış sözleşmelerinin hukuki niteliğini açıklamaya geçmeden önce, “satış sözleşmesi”nin usulüne uygun olarak nasıl kurulacağını ve...

Manevi Tazminatın Esası Ve Talep Edebilecek Olanlar

HUKUK, YÖNETMELİK

MANEVİ TAZMİNATIN ESASI VE TALEP EDEBİLECEK OLANLAR Manevi tazminat, kural olarak PARA ile ödenir. Ancak yargıç, başka türlü bir giderim...

Maddi Tazminattan İndirim Sebepleri

HUKUK, YÖNETMELİK

MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM SEBEPLERİ Türk hukukunda, kusuruyla bir başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar, maddi tazminat ya da...

Maddi Tazminatın Kapsamı – III

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT İŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR BAKIMINDAN DOĞACAK MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI - III Yaralanma Halinde Talep Edilebilecek Maddi Zararın Kapsamı Yazımızın ana...

Maddi Tazminatın Kapsamı – II

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT İŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR BAKIMINDAN DOĞACAK MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI - II Ölüm Halinde, Geride Kalanların İsteyeceği Tazminatlar Konuya giriş yapmadan...