Posts for HUKUK

Türk Borçlar Hukukunda Sözleşmelerin Hukuka Aykırılık Türleri

HUKUK, YÖNETMELİK

TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERİN HUKUKA AYKIRILIK TÜRLERİ Türk hukuk sisteminde, sözleşmelerin belirli şart ve koşullar altına geçersiz olduğundan söz edilir....

Türk Hukukunda Borcun Üstlenilmesi Ya Da Borcun Devri

HUKUK, YÖNETMELİK

TÜRK HUKUKUNDA BORCUN ÜSTLENİLMESİ YA DA BORCUN DEVRİ Türk hukukunda borcun üstlenilmesine ya da diğer bir tabirle borcun devredilmesine ilişkin...

Türk Hukukunda Alacağın Devri Sözleşmeleri Ve İnşaat Hukuku İle Yakından İlgisi

HUKUK, YÖNETMELİK

Türk Hukukunda Alacağın Devri Sözleşmeleri Ve İnşaat Hukuku İle Yakından İlgisi Türk hukukunda, alacak hakkının nasıl devredildiğini, diğer bir deyişle,...

Karz Sözleşmesi Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ KARZ SÖZLEŞMESİ NEDİR? HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? Karz sözleşmesi, yeni TBK’daki adıyla tüketim ödüncü sözleşmesi, TBK m. 386-392...

Trampa Sözleşmesi Ve Taşınmaz Satışları

HUKUK, YÖNETMELİK

TRAMPA (MAL DEĞİŞİM) SÖZLEŞMESİ VE TAŞINMAZ SATIŞLARI Mal değişim sözleşmesi ya da trampa sözleşmesi olarak bilinen bu sözleşme, bir “devir...

Ticari Satış Sözleşmeleri İle Ticari Olmayan Satış Sözleşmeleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İLE TİCARİ OLMAYAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? Bir hukuki işlemin, TİCARİ sayılıp sayılmadığı, 6100 sayılı Türk...

Tescil Dışı Taşınmaz Mülkiyeti Kazanım Halleri Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

TESCİL DIŞI TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KAZANIM HALLERİ NELERDİR? (TAŞINMAZ MÜLKİYETİ, TAPU KAYDI YAPILMADAN ÖNCE NASIL EDİNİLİR?) Taşınmazların mülkiyetlerinin oluşumuna ve geçişine...

Tellaliye Sözleşmesi Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

TELLALİYE SÖZLEŞMESİ NEDİR? Tellaliye sözleşmesi, bir tür “ARACILIK” sözleşmesidir. Bu sözleşmeye ve “tellaliye” terimine, daha çok emlak hukukunda rastlamak mümkün...

Taşkın İnşaat Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

TAŞKIN İNŞAAT NEDİR, TAŞKIN İNŞAATA KARŞI HANGİ HUKUKİ KORUMALARA BAŞVURULABİLİR? Türk hukukunda mülkiyet hakkının ne anlama geldiğini ve hangi korumaları...

Tapu Kaydına Konabilecek Şerhler Ve Kısıtlamalar

HUKUK, YÖNETMELİK

TAPU KAYDINA KONABİLECEK ŞERHLER VE KISITLAMALAR Konuya giriş yapıp, hangi şerhlerin konabileceğini hangilerinin konamayacağını ayrıntılı olarak incelemeden önce, tapu kaydına...