Posts for HUKUK

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-İ Şüyû) Nedir, Neden Açılır?

HUKUK, YÖNETMELİK

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (İZALE-İ ŞÜYÛ) NEDİR, NEDEN AÇILIR? İzale-i şüyû davasının ya da diğer adıyla “ortaklığın giderilmesi” davasının odaklandığı nokta,...

Olağanüstü Zaman Aşımı İle Taşınmaz Mülkiyeti Kazanımı

HUKUK, YÖNETMELİK

OLAĞANÜSTÜ ZAMAN AŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KAZANIMI Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakları söz konusu olduğunda, KURAL OLARAK tapu kütüğüne usulüne...

Olağan Zaman Aşımı İle Taşınmaz Mülkiyeti Kazanımı

HUKUK, YÖNETMELİK

OLAĞAN ZAMAN AŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KAZANIMI Taşınmazlar üzerindeki mülkiyet, bilindiği üzere, ancak tapu kütüğüne tescil ile kazanılan bir mülkiyet...

Müteselsil Ve Müşterek Sorumluluk Kavramları

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜTESELSİL VE MÜŞTEREK SORUMLULUK KAVRAMLARI Türk sorumluluk hukukunda, esas sorumluluk türü bireysel sorumluluktur. Yani bir kimse, örneğin işlemiş olduğu bir...

Müteselsil Borçluluk Doğuran Haller

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜTESELSİL BORÇLULUK DOĞURAN HALLER Müteselsil sorumluluğun hangi hallerde doğacağını listelemeden önce, temel kavram olan “müteselsil sorumluluk” mefhumuna yaklaşmak ve açıklamak...

Müteselsil Borçlulukta İç Ve Dış İlişki

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜTESELSİL BORÇLULUKTA İÇ VE DIŞ İLİŞKİ Müteselsil sorumluluk, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 162. Maddesinde tarif olunmuş, olağandışı bir sorumluluk...

Müteahhidin İnşaatı Tamamlamakta Gecikmesi (Temerrüdü) Nedeniyle Sona Ermesi

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜTEAHHİDİN İNŞAATI TAMAMLAMAKTA GECİKMESİ (TEMERRÜDÜ) NEDENİYLE SONA ERMESİ “İnşaat sözleşmesi” kavramından maksat, aslında uygulamada en sık karşılaştığımız sözleşmelerden biri olan...

Müteahhidin İnşaatı Geç Tamamlaması Durumunda İşsahibinin Sahip Olacağı Seçimlik Haklar-Iı

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜTEAHHİDİN İNŞAATI GEÇ TAMAMLAMASI DURUMUNDA İŞSAHİBİNİN SAHİP OLACAĞI SEÇİMLİK HAKLAR-II İşsahibinin Sahip Olacağı Seçimlik Haklar İnşaat sözleşmelerinde iki taraf vardır....

Müteahhidin İnşaatı Geç Tamamlaması Durumunda İş Sahibinin Sahip Olacağı Seçimlik Haklar – I

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜTEAHHİDİN İNŞAATI GEÇ TAMAMLAMASI DURUMUNDA İŞ SAHİBİNİN SAHİP OLACAĞI SEÇİMLİK HAKLAR - I Öncelikle, uygulamada ve günlük yaşantıda “inşaat sözleşmesi”...

Mülkiyet Hakkının Korunması: Elatmanın Önlenmesi Davası (Müdahalenin Men’i Davası)

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI: ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (MÜDAHALENİN MEN’İ DAVASI) Herhangi bir şekilde, malikin sözünü ettiğimiz haklarından birinin kullanılması zorlaştırılırsa, malik...